10. stu 2010.

Astromedicina- Mesec

Mesec

Položaj Meseca u natalnoj karti je veoma indikativan kao pokazatelj zdravlja.Naročito ukazije na negativne promene, ako je u šestoj ili dvanaestoj kući i ako je aflikovan.Obeležava i krizne periode,naročito kada dodiruje slabe tačke u natalu.

Fiziološke aktivnosti.
Sve što je vlažno,hladno.što oplodjuje, menja, oblikuje, pročišćava, apsorbuje, izlučuje. Sve što je povremeno,promenjivo,periodično,u vezi sa prenošenjem i tečnošću.


Funkcije izlučivanja 

Astromedicina - Sunce

Sunce
Fiziološke aktivnosti: koje stvaraju toplotu, oživljavaju, stvaraju energiju, sjedinjuju, sagorevaju, ubrzavaju, cirkulatorne smetnje.


*Srce i cirkulatorni sistem
Uloga srca je održavanje života i davanje energije. Analogno je Suncu kao izvoru energije u središtu sopstvenog sisteme. Sunce upravlja ravnotežom čitavog tela i reguliše je.

*Timus (grudna žlezda), slezina, ledja u celini. desno oko kod muškarca,levo oko kod žene. Mozak uopšte. Desni testis. Desna strana tela kod muškarc, a leva od žene.

Čitaoci