18. velj 2011.

Karma u natalnom horoskopu       Zaokupljenost čovečanstva sopstvenom fizičkom prolaznošću je uslovilo potrebu za definisanjem vremena i pokušajem da se ono izmeri.Ograničeni svojim čulima skloni smo da poverujemo samo u ono što vidimo, dodirnemo, čujemo...Po subjektivnom doživljaju, za sve postoji početak i kraj. Ipak, vreme je nemerljiva kategorija a materija drugi oblik energije.Univerzum pulsira u ciklusima a sa njim i mi. Život se ne završava smrću, niti je smrt konačna kategorija. Kao kada iz budnog stanja pređemo u san, odlazeći u neku drugu dimenziju koju doživljavamo potpuno verodostojno kao stvarnost. A kada se probudimo, čeka nas nova dimenzija postojanja i nova stvarnost.

 Kineski mislilac Lao Ce je rekao:

" Da li sam sanjao da sam leptir ili sam leptir koji sanja ? "
" Ispričaj mi prošlost i ja ću prepoznati budućnost. "        Reinkarnacija upravo objašnjava smenu života i smrti. Duša je večna, a telo u kom boravimo je prolazno kao odeća koju menjamo.Naša podsevest čuva sve informacije o predhodnim inkarnacijama, ali ih se većina sa razlogom ne seća. Povremeno kroz intuitivne bljeskove ili tokom sna, podsvest nam šalje šifrovane ili doslovne informacije koje nam pružaju razrešenje u sadašnjem trenutku postojanja.
       Mogućnost kreiranja života, nivo zadovoljstva i uspešnosti u direktnoj je zavisnosti od prethodnih inkarnacija.Da li smi tokom ovog života u inkarnaciji setve ili žetve, odnosno pasivnoj ili aktivnoj, može se spoznati iz natalne karte.Bitna je orjentacija planeta ispod ili iznad horizonta, ili istočno prema ASC ili zapadno prema IC-u.

       Aktivna inkarnacija
        Ako su planete većinski orjantisane na istoku natalne karte, mogućnost slobodne volje je veća a samim tim i sposobnost kreiranja sopstvenog  života. ASC u muškim znacima a na prvom mestu u Lavu, donosi mogućnost kreiranja sudbine kroz akciju. Osoba ima veću slobodu da se ostvari kroz aktivno delovanje, čime direktno kreira buduće inkarnacije. Od nivoa duhovnosti, morala i odgovornosti će zavisiti njena sudbina u budućnosti. Ona je u poziciji setve a u slesdećoj inkarnaciji je očekuje sudbina žetve. Zvezd, odnosno Stvoritelj u svojoj svemoći daje svakom pojedincu mogućnost da slobodnom voljom, sopstvenim akcijama sebi kreiraju buduće inkarnacije.Da sazreva kroz niz inkarnacija, gde je budućnoet uslovljena prošlošću.


       Pasivna inkarnacija
        Kada su u natalnom horoskopu planete većinski orjentisane prema zapadu, odnosno IC-u, osoba će biti pod velikim uticajem drugih ljudi, primorana da se usaglašava ili potčinjava. Njena slobodna volja će se svoditi na primanje sudbine  kroz iskustva koja joj dolaze, a kao posledica prethodne inkarnacije. Inkarnacija žetve je izražena ako je ASC u ženskom znaku, prevashodno Raku .To ne podrazumeva da će osoba mnogo trpeti i patiti. Njen život će biti određen uzročno posledično prethodnom inkarnacijom u kojoj je imala aktivnu ulogu.Po pravilu svaka druga inkarnacija je aktivna, odnosno pasivna.

       Karmički pokazatelji u natalnom horoskopu
       Kompletan natalni horoskop sa s vim svojim elementima je idikator aktuelne karme. Posebno bitan je položaj 12 polja, JMČ i SMČ, Saturn, Mesec, retrogradne planete.
  • 12 polje - Određuje poslednju inkarnaciju iz koje je duša ponela sećanja za koja je vezana i u ovom životu.Energije natalne karte ne prestaju sa smrću, već su aktivne pre i posle rođenja osobe.Osa 12 polja pokazuje ASC, odnosno 1 polje u prethodnoj inkarnaciji. Analogno tome, 1 polje u sadašnjoj inkarnaciji pokazuje 12 polje u sledećoj inkarnaciji i nadalje po istom principu. Svrha ove spoznaje je u olakšavanju životnih izbora i shvatanju sopstvene trenutne životne uloge.
              - 1 polje - 12 polje. Karakter osobe i njena manifestacija kroz lična stremljenja i akcije, direktno određuje u sledećem životu nivo duhovnog mira, psihičku stabilnost i energiju anđela čuvara.
              - 2 polje - 1 polje. Kvalitet sistema vrednosti, osećaj lične slobode i odnos prema materijalnim dobrima i svom telu u ovoj inkarnaciji, uslovljava kvalitet sudbine kroz karakter i lične sposobnosti u sledećem životu.
               - 3 polje - 2 polje. Način razmišljanja, kvalitet komunikacije, sposobnost učenja i odnosa prema neposrednoj okolini u ovom životu utiče  u budućoj inkarnaciji na odnos prema materijalnim dobrima, svom telu. stepenu slobode..
              - 4 polje - 3 polje. Porodične vrednosti, odnos prema roditeljima, osećaj unutarnjeg mira, emocionalna iskrenost u ovoj inkarnaciji, određuju intelektualni nivo, način komunikacije, govora, odnosa sa braćom.sestrama, okolinom u sledećoj inkarnaciji.
             - 5 polje - 4 polje. Ljubav, odnos prema deci, životna radost, kreativnost u ovom životu, uslovljavaju kvalitet porodičnih odnosa, najdublju emotivnost i mir u sledećem životu.
             - 6 polje - 5 polje. Skromnost, odnos prema zdravlju, životne navike, odnos prema poslu u ovom životu, u sledećoj inkarnaciji utiču na osećaj sreće, sposobnost za primanje i pružanje ljubavi, odnos prema deci, naklonjenost elementa sreće.
              - 7 polje - 6 polje. Odnos prema bračnom partneru, nivo harmonije sa drugima u ovoj inkarnaciji uslovljava zdravlje, radnu sposobnost, skromnost u sledećoj.
              - 8 polje - 7 polje. Seksualnost, sposobnost transformacije, borbenost, odnos prema tuđim materijalnim vrednostima u sadašnjem životu, utiču na kvalitet bračnog odnosa i nivo harmonije sa drugima u sledećoj inkarnaciji.
             - 9 polje  - 8 polje. Stremljenje duhovnom i idealima, osećaj za pravdu i osmišljavanje sopstvenog postojanja u ovoj inkarnaciji doprinose boljem kvalitetu i dužini života,borbenosti, seksualnosti.
            - 10 polje -9 polje. Nivo ega i način  njegovog ispoljavanja, postizanje vrhunskih životnih cijeva, ostvarenost u karijeri u ovoj inkarnaciji, određuju osećaj svrhe života, idealizam i podršku viših sfera.
            - 11 polje -10 polje. U ovom životu, odnos prema prijateljima, postavljanje životnih ciljeva, altruizam i inovativnost, određuju vrhunski uspeh u životu, karijeru, najviše ciljeve u sledećoj inkarnaciji.
            - 12 polje - 11 polje. Nivo duhovnosti, unutrašnja sigurnost, Pronalaženje sopstvene svrhe u osamljivanju u ovom životu, uslovljavaju kvalitetne prijateljske odnose, pozitivne nagle promene, inovativnost u sledećoj inkarnaciji.
  • Saturn - Kao pravedni sudija, osobu u ovom životu dovodi u situacije koje je ona drugima priređivala u prethodnoj inkarnaciji. Svojevrsna zamena uloga, kada osoba " žanje šta je posejala ".
  • Mesec - Opisuje prirodu proživljene lekcije iz prethodne inkarnacije, kao i lokaciju na kojoj je osoba živela.
  • SMČ i JMČ - Položaj JMČ odslikava zbir proživljenih iskustava u nekoliko prethodnih inkarnacija. Postoji sklonost osobe da se  u aktuelnoj inkarnaciji po principu inercije i linije manjeg otpora drži istih principa ponašanja.To je može dovesti u stagnaciju i gubitke različite vrste, jer se od nje očekuje evolucija ka energijama SMČ, odnosno spremnosti na nova proživljavanja.Taj ritam u natalnom horoskopu je određen dužinom ophoda čvorova, koji iznosi 18 godina u ciklusima.

Čitaoci