11. ožu 2011.

Kuće horoskopa - vladajuća područja - životno doba


        Prema astrološkom iskustvu, svaka godina života pripisana je nekoj kući. Pa, tako mi putujemo, godinu za godinom, kroz kuće našeg horoskopa rodenja!
Datum rođenja nam omogućuje da odredimo položaje planeta, a mesto i vreme rođenja omogućavaju izračunavanje ascendenta. Na osnovu toga, nastaje individualna podela na 12 kuća. Krug kuća počinje ne ascendentu i to je najjači pokazatelj ličnosti u horoskopu.

Svakoj kući su pripisana određena područja života.
Prva godina u životu svakog pojedinca počinje rođenjem, a završava uoči prvog rođendana. Prema tome, na primer, 56-ta godina života završava. pre 56-tog rođendana. Onaj ko je proslavio 56-ti rođendan, nalazi se u 57-oj godini života, a ta je godina određena osmom kućom. Tema horoskopskih kuća ili područja je izuzetno značajna. Zavisno od znaka i od planeta koje se nalaze u određenoj kući, svaka od kuća dobija svoje naročito značenje. Opšti značaj horoskopa, na taj način dobija, individualnu dimenziju.
Kuce i planete pokazuju prijemćivost za iskustva i tendencije u životu nekog čoveka.
Značaj 12 kuća i 10 zvezda :
 
1. kuća: individualnost 
2. kuća: posed, novac 
3. kuća: razum 
4. kuća: raspoloženje, poreklo 
5. kuća: stvaralaštvo 
6. kuća: rad, zdravlje 
7. kuća: partnerstvo 
8. kuća: granična pitanja života 
9. kuća: slika sveta 
10. kuća: socljalni pogledi 
11. kuća: prijateljstvo 
12. kuća: spremnost na žrtvu i opraštanje 

Sunce: suština čoveka 
Mesec: raspoloženja i osećaji 
Merkur: razum 
Venera: Ljubav i harmonija 
Mars: energija i nagoni 
Jupiler: vera i poverenje 
Saturn: struktura i obaveze 
Uran: sloboda 
Neptun: duhovnost 
Pluton: razaranje i izgradnja
 
• Prva kućaPrva kuća pokazuje kako se osoba ponaša na svom vlastitom pra-putu. Ona je početak života. I sve ostalo u životu počinje na način prve kuce. U godinama živola šlo potpadaju pod prvu kucu je izuzetno značajno razmiisliti o okolnostima vlastitog početka i pokušaja mogućeg proširenja mišljenja i delovanja. U toj kući se naročito traži određenje cilja i volja da se željeno dosegne. Prvoj kuci pripadaju sledeće godine života: 1., 13., 25., 37., 49., 61., 73., 85. i 97.

• Druga kuća U drugoj se kući razvijaju sposobnosti čoveka. Radi se o njegovim talentima, o njegovoj nadarenosti, koja mu omogućuje da organizuje vlastili živol. Ovde se prikazuju temeljne tendencije u svim odnosima. U godinama koje su podređene drugoj kući, za takvog je pojedinca značajno da razvija talente, da uči nove sadržaje, da svoje stvaralačke snage svesno usmerava prema određenom cilju. Mora posvetiti dovoljno pažnje i međuljudskim odnosima. Drugoj kuci pripa.daju sljedeče godine života: 2., 14., 26., 38 .. 50., 62., 74., 86. i 98.

• Treća kuća Treća kuća. je nadležna za odnos čoveka sa svetom. Pri tome se radi o kumunikativnosti, o otvorenosti ličnosli i o svemu što čoveka pokreće, veže ili deli. Sada naročito značajnu ulogu u životu takvog pojedinca. igraju ljudi s kojlma se često nalazi. A to mogu biti rođaci, porodica, ljudi na poslu, prijalelji. Godinama gde je treća kuča dominantna, čovek mora posvetiti naročitu pažnju razumevanju i razmeni misli s drugima. Te su godine naklonjene učenju, jer čovek s lakoćom prima nove sadržaje. Trećoj kući pripadaju sledeće godine života: 3., 15., 27., 39 .. 51., 63., 75., 87. i 99.

• Četvrta kuća U četvrtoj kući dolazimo u tesan dodir s nasleđenim i porodičnim korenima. Oni zahtevaju vezu s našim unutarnjim bićem. Ovoj su kući podređeni odoosi spram porodice i domovini. U životnim godinama u kojima vlada četvrta kuća, mudro je svesno okretanje vlastitoj porodici. Sada i ovde, unutar kuće i porodica dobivaju na značaju. Njoj pripada i starenje. Četvrtoj kući pripadaju sledeće godine života: 4., 16., 28., 40., 52., 64., 76., 88. i 100.

• Peta kuća Petoj su kuci podređeni volja i srdačnost, hrabrost, težnja prema cilju, i želja za moći. Njoj, takođe, pripadaju vernost, kao i zdrava doza samosvesti. U godinama, u kojima vlada ova kuća, nužno je osluškivati glas svog srca. Odnosi s decom i partnerom dolaze u prvi plan. Petoj kući pripadaju sledeće godine života: 5., 17., 29., 41., 53., 65., 77., 89. i 101.

• Šesta kuća Šesta kuća je "kuća žetve". Ovde se radi o zajedničkim poslovima. O marljivosti i izdržljivosti. Ovde se radi i o okolnostima koje zahtevaju da budu uočene i proživljene. Zbog nezdravog način života javljaju se "male bolesti". Sada svako žanje ono što je sejao. Čovek se mora suočiti s rezultatima i posledicama svojih čina. Potrebno je zajedništvo s drugima, da bi čovek sam sa sobom izašao na čisto. Šesloj kući pripadaju sledeće godine života: 6., 18., 30., 42., 54., 66., 78., 90. i 102.

• Sedma kućaOvo je kuća partnerstva i klasičnog braka. Radi se o spoznaji onog što očekujemo od "druge polovine" i što smo joj spremni pružiti. U nju spadaju i poslovna partnerstva. Harmonijom nastaje ravnoteža. Sada je nužno uspostaviti sretnu i uravnoteženu harmoniju, bez ikakvog zavaravanja sebe ili drugoga. Isto tako, traži se unutarnja čvrstoća. Sedmoj kući pripadaju sledeće godine života: 7., 19., 31., 43., 55., 67., 79., 91. i 103.

• Osma kuča U ovoj se kući radi o davanju, promenama, puuštanju, oslobađanju, o opraštanju i porazima na duhovnom planu. Materijalne stvari ovde igraju drugorazrednu ulogu. Sada je nužno osetiti kvalitet odnosa i njihovo ponovno uređivanje. Ponešto se mora dovesti u red, kako biste mogli biti zadovoijni. Nerealne želje moraju biti odbačene. Osmoj kući pripadaju sledeće godine života: 8., 20., 32., 44., 56., 68., 80., 92. i 104.


• Deveta kuća U području devete kuće nalaze se vera i dela što slede iz nje. Skladan odnos s istomišljenicima i spram vlastitih korena, ovde dolazi do snažnog izražaja. Pri tome se stvara unutarnja sloboda. Sada treba prevladati svakl oblik naivnosti. Vera ne sme učiniti čoveka "glupim" već slobodnim! Mora se naučiti novo, da bi se proširili lični horizonti. Ovo je dobra kuća za daleka pulovanja. Devetoj kući pripadaju sledeće godine života: 9., 21., 33., 45., 57., 69., 81., 93. i 105.
• Deseta kuća Ovde dolaze do izražaja i unutarnja i spoljna sigurnost, postojanost i veze. Spoljne životne okolnosti su odraz unutarnjeg stava (deveta kuća). Potrebno je preispitati unutarnju sigurnost i samozadovoljstvo. Pri tome treba biti važnija unutarnja stabilnost, nego spoljne norme ponašanja. Desetoj kući pripadaju sledeće godine života: 10., 22., 34., 46., 58., 70., 82., 94. i 106.

• Jedanaesta kuća Prijateljstvo, osećaj odgovornosti i optimističan pogled u budućnost, pripadaju ovoj kući. Pravilno društveno ponašanje i spremnost na pomoć drugima, takođe su ovde naglašeni. U godinama podređenim jedanaestoj kući navedena područja dobivaju veliki značaj. Spremnost za učenje biće bogato nagrađena. Jedanaestoj kući pripadaju sledeće godine života: 11., 23., 35., 47., 59., 71., 83., 95. i 107
.
• Dvanaesta kuća Ovde nalazimo tradiciju, zajedništvo, sposobnost da se predajemo i posvećujemo drugima. lsto tako, ovde su duhovna zavisnost, ali i "velike bolesti" . U živolu ima velik značaj kako se neko uklapa u celinu. Sada se mogu jasno prepoznati okolnosti koje nas čine nesretnim i slabim, ali i načini kako ih prevladati. Dvanaestoj kući pripadaju sledeće godine života: 12., 24., 36., 48., 60., 72., 84., 96. i 108.

Arhiva

Čitaoci