5. ožu 2011.

Mesečevi čvorovi u znacima horoskopa - karmički uticajKARMIČKI ZADATAK - MESEČEVI ČVOROVI:

Južni i Severni Mesečev čvor su dve opozitne tačke u natalnoj karti. Južni je simbol prošlosti, ukorenjene navike koje donosimo iz prošlih inkarnacija, navike koje se ispoljavaju automatski. Severni je simbol budućnosti. Govore o tome odakle dolazimo i kuda možemo stići, šta smo bili i šta možemo biti. Moramo paziti da ponašanjem svoj život ne oblikujemo putevima Juznog jer je to put povratka u prošlost, već putem Severnog. Prema tome, položaj Južnog čvora govori o karmi koja treba da se otplati, a polje Severnog, put, najviše što osoba može dostići u ovoj inkarnaciji.

Astronomski, Severni Mesečev čvor reprezentuje tačku u kojoj orbita Meseca preseca ekliptiku putem od juga ka severu. Čvor provede više od godinu dana u jednom znaku. To je nevidljiva tačka koja reprezentuje uticaj karme na naš sadašnji život, tj. predispozicije koje pojedinac treba da osvesti i primeni u nekoj oblasti društvenog života u smislu duhovnog rasta. Severni čvor pokazuje korist od duhovnog rasta čoveka u njegovom životu i društvenu sferu kojoj treba da stremi kako bi najlakše postigla duhovni rast. Konkretno, ukazuje u kojoj sferi može nastupiti preokret u životu.

Južni čvor je opozitna tačka Severnog i pokazuje gde pojedinac stremi instinktivno, jer tu ima najveće životno iskustvo. Ta sfera će ga jako privlačiti i kroz nju će tražiti izlaze i zaštitu. Ali je velika greška da čovek provede život u sferama južnog čvora. To iskustvo mu ne služi da bi dostigao duhovni rast, već je povratak u prošlost. Prema tome sve što pokazuje Južni čvor to ima konotaciju neharmoničnog i retrogradnog, samim tim čoveku to ne može pružiti zadovoljstvo niti utehu. Kuća u kojoj se nađe ovaj čvor prikazuje oblasti života-kojima samo zadovoljavate vaše stare potrebe, pokušavate da “zalečite stare rane”, pre svega tu ćete sretati svoje stare “znance”, stare karmièke partnere, ali ovaj život vam traži sasvim nešto drugo.

Severni čvor u OVNU – Nov identitet
U ovoj inkarnaciji osoba uči lekciju svesti o sebi, jer u predhodnim životima, zbog neodlučnosti i konfuzije u životu nije formirala svoj identitet. Svoju sreću je cenila na osnovu uspeha i neuspeha drugih. Prisutne su slične situacije: poverenje u sebe može biti lako poljuljano jer je vrlo podložna tuđim uticajima pa PONOVO ČINI ISTU GREŠKU, identifikuje svoj život kroz druge jer potrebe drugih posmatra kao sopstvene neostvarene zelje. Kada se zamori od identifikovanja "sebe" sa potrebama nekog "drugog", kada shvati da i ona ima "pravo na potrebe", da nije ona "neko drugi", steći će svoj nov identitet (osnovna poruka). Na tom putu, lekcija koju treba da savlada podrazumeva spremnost da služi druge nesebièno, ne delajući radi očekivane nagrade već radi svog spiritualnog rasta u svetlu potreba svog ega. Treba da savlada neodlučnost i da nauči da donosi čvrste odluke. Takođe mora da nauči da voli, a ne da mrzi, da odluke donosi razumom a ne srcem, da postane mudra, da ne da skuplja plodove tuđeg znoja, već da uloži svu svoju kreativnost i da otkrije sebe.

Duboko u vašem nesvesnom definisan je smer koji ima svoje korene daleko u prošlosti, koji će kreirati situacije u vašoj mladosti i koji se odnosi na to da ćete prihvatati mišljenja i poglede drugih ljudi kao svoje potrebe. Motivisani ste potrebom da budete voljeni i poštovani, ali doći će vreme kada ćete iskusiti reorientaciju u tom smislu. Razmišljajući o tim potrebama drugih ljudi, naučićete i da razmišljate šta to vi stvarno želite. To će vas jednog trenutka navesti da ispravno donosite odluke u smislu šta je najbolje za vas, a time na najdirektniji način saznati ko ste vi. Važno je za vas da reskirate i radite šta stvarno zelite, čak ako vas od toga odvraćaju drugi. Znaèi osloboditi se stega drugih ljudi. Stvari vam se neæe nameštati i iæi u vašu korist kada se budete borili protiv istine i kada ne budete poštovali druge i bili obzirni i pažljivi prema drugima. U tom smislu, činićete kompromise u situacijama kada je trebalo “seći” i preuzeti viđstvo. Težak zadatak, ali vaše akcije će se bolje okončavati ako prethodno pitate sebe šta vi stvarno želite, radije nego šta drugi ljudi žele. Vaši liderski kvaliteti će se još više ispoljiti ako iskoristite vaš smisao da se uskladite s drugima i učinite kompromis kada je to potrebno. Vi ćete ispuniti svoju sudbinu – koja zahteva da budete primer za ugled drugima, kada pokazujete kako je to živeti i delati van svoje individualnosti. S druge strane, važno je i da ta potreba za harmoniènim delovanjem ne sputava vašu unutrašnju potrebu za akcijom.

Severni čvor u BIKU
U ovoj inkarnaciji osoba uči lekciju savlađivanja straha od uspona i pada, jer sve što je nekada gradila sa drugima je bilo eliminisano. Sada je primorana da gradi suštinski nove vrednosti na drugačijim osnovama.
Ali ne sme da dopusta nikome da učestvuje čak sazna za to. Nataloženi su nerešeni problemi u odnosima sa članovima porodice i voljenima. Iz predhodnih inkarnacija, osoba je prenela težnju da puno radi, zato kada je ograničena nečim u svom izražavanju postaje gnevna. Život postaje ispunjen novim krizama, sa kojima se stvaraju zbrka i sukobi, svodeći zatim život na borbu za opstanak, verujući da svi oko nje imaju skrivene motive. Sebi predočava da joj je život pakao. Ne zna da reaguje umereno. To je samo njeno shvatanje i ništa vise. A tada se maskira, izigrava zrtvu, a zapravo je sračunat i promišljen lovac. Naročito na ljubavnom planu. Prepoznaje se po tvrdoglavosti, intenzivnim reakcijama, a sve to može usmeriti kroz neko kreativno izražavanje. Treba da eliminiše sve što joj zagorčava život i da ona sama doprinese svom miru. Da ništa ne očekuje od drugih - da bi bila zadovoljna sobom. Da ne rasipa energiju i uzalud ulaže u bezvredna područja. Da prihvati činjenicu da oko nje postoji sve što joj treba i kada joj treba. Da shvati da svi nemaju skrivenih motiva kao ona sama. Mora prvo da nauči da razume šta želi - to ne zna. Znači mora da razvije svest poverenja.

Severni čvor u BLIZANCIMA
U ovoj inkarnaciji osoba uči lekciju da ceni tuđe gledište i da se priključi zajednici, da pravedno prosuđuje svoje akcije. Neobuzdana, sklona preterivanju, ne voli da je sputavaje. Večito u žurbi da učini više stvari istovremeno gubi uvid u centralnu temu života. Žrtva je želje da ide prečicom i nije naviknuta da usmeri pažnju samo na jedno područje. Nenaviknuta na odgovornost. Ne shvata da svaka njena akcija stvara jednako suprotnu usmerenu reakciju čime biva sve više izolovana. A sve čini na naivan način. Socijalno neprilagođena, neljubazna, bez takta, nedruželjubiva. Osnovni zadatak je da se uklopi u društvo, da sarađuje, da bi joj bilo uzvraćeno. Sve ono što prebacuje drugima su njene slabosti. Da bi se na pravi način uklopila u zajednicu moraće da se obrazuje, da se kultivise, da se prilagodi i ima svest o potrebama drugih, da se priključi civilizaciji.

Severni čvor u RAKU
U ovoj inkarnaciji osoba uči lekciju da odbaci svoje krute stavove prema drugima, da stekne svest o potrebama drugih, da služi drugima, pa većina otplaćuje karmu kroz porodicu - zrtvujući se za nju. Mora da se nauči da kaže: -IZVINITE! Možda previše ponosna i preopterećena statusom, ne razume zašto joj drugi ne ukazuju poštovanje. Ne prima savete, stvara zid oko sebe, a svaka kritika stvara dodatni zid oko nje. Materijalista je i uvek je tamo gde se nešto može dobiti. Hladna je i proračunata u postizanju ciljeva i slabosti drugih koristi. Rešena je da rukovodi svime što je okružuje jer joj je poznat sistem postizanja. A sada sve to mora potisnuti jer joj je zadatak da postane uzor. Svoje ispunjenje će postići kroz ispunjenje drugih, onima kojima je potrebna. U prošlom životu je bila sposobna da primi dobrobit; sada je ovde da pruža.

Severni čvor u LAVU
U ovoj inkarnaciji osoba uči lekciju borbe sa sopstvenom voljom, da razvije snagu unutar sebe, prevaziđe bezbrižan stav, jer će je uslovi prisiliti da ostane sama ili opstane sama. Moguće je da jedan period života provede pustinjački ili u rusvaju, jer joj je to uslov za prikupljanje snage, da krene u nešto novo, a tada je nezadrziva, ali mora prvo da prevaziđe sve sumnje unutar sebe. Ovo je osoba koja ne prihvata da bude druga pa je osnovni problem u njenom životu nedostatak kontrole, jer lako ulazi u mnoge beskorisne projekte. a ukoliko jednog dana otkrije talente u sebi, puno će doprineti čovečanstvu, jer je ovo polozaj čoveka-pronalazača. Njena je misija da pokaže čoveèanstvu načine na koje može prevazići svoje terete ili načini revolucionarne promene, da se uzdigne sopstvenim snagama. Karma joj je da svojim geniijalnim idejama i originalnošæu bude kreativna, velikodušna i pravdoljubiva.


Severni čvor u DEVICI
U ovoj inkarnaciji osoba uči lekciju nezavisnosti, da kaze "NE" ali i da misli baš tako, da ne dozvoli da je zavedu emocije, da nađe put iz svoje konfuzije. Mora se boriti protiv težnje da se prepusti i da bude obmanuta, da se bori protiv sujeverja, da izgradi poverenje, da definiše ciljeve. Kritičkim rasuđivanjem da odbaci sve što je emocionalno zavodi da bi mogla da funkcionise na zemaljskom planu. U tom smislu vodiće je jaka i tačna intuicija. Kada joj je pomoć potrebna, neće je tražiti, već smatra da drugi to treba da prepoznaju, zbog svoje nemogućnosti da verbalno izrazi ono što oseća, ali će zato prigovarati kada neko pogreši. Potreba da izrazi šta oseća i saoseća je korisna za oblast medicine i lečenja. A karma je upravo takva, da iskristalizuje svoje stavove do perfekcije, i da toleriše slabosti u drugima. To donosi njenu najveću lekciju, samodisciplinu. Mora jasno da nauči kada da prekine tok nečega, a kada da dopusti da stvari teku.

Severni čvor u Vagi
U ovoj inkarnaciji osoba uči lekciju svesti o potrebama drugih, da kroz bolna iskustva stekne svest o neophodnosti saradnje i neophodnost da se podeli. Da odbaci krajnosti iz svog života i počne da balansira. Da drugima omogući harmoničniji život. Da se nauči da nije sama jer u protivnom uvek nešto iskrsne što koči njene napore, jer je sebična, narcisoidna ili želi tuđe. Samo nesebičnošću, pomaganjem drugima, pozicijom pravednog sudije, pomaže sebi. Česte su poteškoće u braku. Balans Vage se mora postići napuštanjem egoističnog sopstva, sticanjem senzitivnosti za potrebe drugih, da se odbace krajnosti.
Sebičnost i taština moraju biti suzbijeni da osoba ne bi ostala sama. A kada pomisli da je stigla na cilj shvatiće da on ustvari i nije cilj, niti je odredište, niti kraj putovanja. Smisao ovog čvora je tačka na pola puta.
.
Severni čvor u SKORPIJI
U ovoj inkarnaciji osoba uči lekciju sticanja novih uzora ponašanja, transformacije ukorenjenih navika i unutrašnjih potreba. Rastavljanje sa svim onim što je muči i koči. Sada je momenat kada će konačno morati da se na najbolniji način rastavi sa nečim što joj je bilo jako blisko, ali to su teznje i iskustva koja su se gomilala tokom niza inkarnacija. A ono za šta je duboko vezana, oduzima joj puno vremena, zaslepljena za sve drugo. U večitoj težnji za posedovanjem, pa i dominacijom nad drugima. Egoistički i poriv autoritativnosti mora biti savladan – dekadencija suzbijena. Zadatak je da se ponovo rodi.

Severni čvor u STRELCU
U ovoj inkarnaciji osoba uči lekcije u odanosti, pokornosti, ali i ličnog identiteta, da životu ne priđe sa površnošću. Da ne bude diskriminativna i da se drugima da kompletno, ali ne u smislu identifikacije, ne u smislu prilagođavanja radi zadovoljenja potreba nizeg dela prirode ili sticanja materijalne koristi.
Promenu koju mora učiniti je da zauzme pravilan stav i da ne menja mišljenje oko svega i svačega. Njen najveći životni zadatak je potraga za Višim Znanjem. Mora da nauči da sagleda istinu, da razvije Višu Svest, a ona sama mora pre svega da bude istinita. A da bi uspela mora biti odlučna. Zadatak je da otkrije šta joj truje um i stvara konflikte, kao osnovni uslov sticanja Više Svesti.

Severni čvor u JARCU
U ovoj inkarnaciji osoba uči lekcije preemotivnog reagovanja i strahova. Priča o nezrelosti i odbijanju da čovek bude zreo, da odraste. Osoba mora konačno da stane iza nečega, i da razume pravu odgovornost za svoj život. U ženskim kartama govori se o potrazi za figurom oca, a kod muškarca je prisutna jaka svesnost o potrebi da ispune ulogu oca. Kada osoba bude postala svesna same potrebe za ozbiljnošću, odgovornošću i svesti za neophodnost sopstveni razvoja, steći će uvid u način dostizanja ispunjenja, postići će izvanredna dostignuća.
Položaj koji kaze da se zrelost stiče prestankom gledanja kroz "ružičaste naočari", videći jedino ono što zeli, sa ubeđenjem da ostalo ne postoji, prestankom infantilnog ponašanja. Ponašanjem kojim se traži ili očekuje da neko drugi reši probleme, a svako koga sretne automatski mu postaje zaštitnik, simbolično roditelj.

Severni čvor u VODOLIJI
U ovoj inkarnaciji osoba uči lekciju pravednog prihvatanja života, osvešćivanja prevelikog ponosa. Zadatak joj je da ukroti opterećujući karakter, preveliku snagu, i da je usmeri za dobrobit šire zajednice, da pobedi svoj ego i shvati da nije "centar sveta". Prisutni su veliki problemi u bračnim odnosima zbog teznje da dominira u bliskom krugu. Ali ako to ne uspe povlači se u osamu. Biće verovatno osuđena da deo života provede sama ako nije spremna da učini kompromis, pa čak i da žrtvuje život za ono što zacrta. Često i koristi druge da bi postigla cilj.
Da li će uspeti da prevaziđe potrebu prestiža, da bude prva i jedina? A treba postati humanija i da se okrene onom što dolazi, za dobrobit svih. Ekscentrik jedinstvenena osoba, predodređena da se uspe na sam vrh ili padne na samo dno. Život prava avantura zbog preopterećujućih poriva za ličnim dostignućima.

Severni čvor u RIBAMA
U ovoj inkarnaciji osoba uči lekciju da osvešćivanja svoje krutosti, traženju reda i smisla u svemu, a što je iznad njenih mogućnosti poimanja. Mora shvatiti da ništa nije konačno, da je sve što pojmi samo deo celokupnosti koja je okružuje i da mnogo više iznad njenih čula postoje i drugi pojavni oblici. Zato kada bude bila spremna biće suočena sa situacijama koje će je terati da se odrekne veza sa fizičkim planom i da se okrene duhovnosti. A da li će dosegnuti zvezde i dostići uvid u misterioznu suštinu života, zavisi koliko će biti opterećena sumnjama i preispitivanjima koje je vraćaju na početak zadatka, a ne stepenik više. Znači, potrebno je osloboditi se krutosti, formi i struktura, kao uslov za prosvetljenje.


U vasem životu doci će do promene u vasim shvatanjima vrednosti koje se odnose na vašu egzistenciju. Tendencija da struktuirate vas život kroz rad, planiranje i urednost promeniće se, shvaticete da je to mehanički i beznačajno. Vas posao koji tezi da dominira vasim rasplozivim vremenom pruzaće vam sve manje i manje zadovoljstva, a egzistencijalana kriza ili spiritualmo iskustvo doprineće ponovnom vrednovanju - kako možete najbolje iskoristiti vase vreme. Doci će do reorientacije u tom smislu: od planskog rada i egzistencije ka jednom fleksibilnijem pristupu životu. Duhovni, umetnički ili kreativni interesi dobiće prioritet, i to će vam dati nov osećaj smisla. Ova tranzitivni proces može tražiti neku vrstu zrtve, ali će to zrtvovanje pročistiti vašu dusu.
U prvom delu vaseg profesionalnog života radićete odgovorne, naporne i produktivne poslove, cak i opsesivne prirode ili do perfekcionizma, ali to će vas sprecavati pa prikazete vase prave i pune potencijale. Postoji tendencija da “pobelite na poslu”, a sto vise starite to će poslovi biti monotoniji. To će vas gristi polako i sve vise ćete sumnjati u vrednost tog rada i smislu svega sto će vas naterati da razmislite sta je to novo sto biste vi trebali da radite u životu. Kako budete vise osecali to značenje to cete biti sve vise zeljni da se oslobodite tog ropstva i “rintanja”. To će vas inspirisati da radite vise kreativno i postanete vise fleksibilni prema stavi o “opustenijem” zanimanju, i sve do toga da reskirate da izgubite sigurnost stalnog zaposlenja. Promena u tom smislu (stila rada) biće jako vazan faktor vaseg zdravlja.

Arhiva

Čitaoci