9. ožu 2011.

Putovanja i život u inostranstvu - astrološki pokazateljiOtići ili ostati (mundana astrologija, astrogeografija)
(sa predavanja astrologa Predraga Peđe Radovića od 14. 12. 2004.)

I najdublja astrološka simbolika uvek je vezana za same osnove astrologije i tu nema velike filozofije bez obzira što je astrosimbolika izuzetno velika.

Uvek domovinu predstavlja znak Raka, četvrto polje i naravno prirodni vladalac Mesec.

Uvek inostranstvo predstavlja znak Strelca, kao deveti znak u horoskopu, deveto polje horoskopa i naravno planeta Jupiter. Jupiter je uvek vezan za inostranstvo i za daleka putovanja baš kao što Merkur predstavlja bliska putovanja.

Normalno je, da ukoliko se stelijum planata nalazi u četvrtom polju ili ukoliko je stelijum u Raku, znamo, čemu je osoba sklona i da je u principu i ne zanima možda odlazak u inostranstvo. Kada je stelijum planeta u znaku Strelca, ili u devetom polju, ljudi putuju, nekad po čitavom svetu.Ovo su osnovne stvari koje bi trebalo znati.

Međutim, morate znati da su za inostranstvo kada govorimo o poljima, ne o znacima,  izuzetno važna inaročito su bitna tri polja.

Pored devetog polja, koje pored duhovnosti, univerziteta, studija, predstavlja prozor u svet, samim tim i odlazak u inostranstvo, deveto polje je ipak polje duhovnosti i ono ne mora uvek da znači bukvalno fizički odlazak u inostranstvo.

Ono je više naglašeno kod ljudi ljudi koji putuju na visokom položaju, kod ljudi koji rade u diplomatiji, u ambasadi, kod ljudi koji rade u svetskim organizacijama bez obzira da li je u pitanju neka humanitarna, kvazi-humanitarna organizacija, ili je u pitanju recimo neka ambasada.

Mnogi svetski ljudi koji su kod nas priznati non stop putuju u inostranstvo, ali su priznanje stekli u zemlji, pa imaju jako deveto polje. Nemojte se èuditi ako neki naš vrhunski sportista, vrhunski književnik, režiser mnogo putuje po inostranstvu i ono što je napravio u zemlji isto to radi i u inostranstvu a ima jako deveto polje.

Međutim, kod ljudi koji su se iselili i žive u inostranstvu, naći æete čak mnogo više naglašeno treæe i dvanaesto polje. Treće polje, je polje direktnog putovanja u inostranstvo baš kao i znak blizanaca.

Kod mnogo naših intelektualaca, obrazovanih ljudi ali i klasiènih gastarbajtera bez mnogo obrazovanja ali opet visprenih, pronašao sam sa vrlo naglašenim i jakim trećim poljem, a pogotovo sa konjunkcijom Sunca i Merkura u treæem polju, sa jupiterom u trećem polju. Uglavnom, od presudnog je značaja bio stelijum planeta u trećem polju nečijeg natalnog horoskopa.

Treće polje predstavlja kraća putovanja, samim tim predstavlja i bliže inostranstvo.

Deveto polje predstavlja inostranstvo u pravom smislu te reèi, dakle nije u pitanju Slovenija, Makedonija, nego predstavlja prozor u svet, vrlo èesto se vezuje za Evropu, i putovanja po Zapadnoj ili Istoènoj Evropi, a vrlo često i malo dalje.

Dvanaesto polje takoðe predstavlja inostranstvo i to ono daleko, prekomorsko, prekookeansko. Pa i ako i preko trećeg i devetog polja možemo gledati ova putovanja, SAD, Kanadu, Australiju, Novi Zeland, Japan i druge zemlje apsolutno gledamo kroz simboliku dvanaestog polja.

Baš jedna klijentkinja kojoj sam danas radio horoskop, uči japanski jezik i treba da diplomira ovaj na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Rođena je u znaku Ovna sa konjunkcijom izmeðu Sunca i Meseca (baš na dan pomračenja je rođena), i podznakom Blizanaca koji daje želju za putovanjima ali i talenat za jezike.

Ima ni manje ni više Marsa u znaku Riba u svom devetom polju, u polju studija, ali i polju inostranstva.

A znate da Japan ima koliko simboliku Ovna pošto su vredan, radan, disciplinovan narod, isto toliko simboliku Riba zato što je Japan ipak ostrvo, pa ona uči japanski jezik i već je bila 3 meseca u Japanu a planira da bude naučni i stručni prevodilac sa japanskog na engleski jezik.

Bilo kakvo predavanje na temu otići ili ostati, zemlja ili inostranstvo, zahteva poznavanje geografije ali ne poznavanje najobiènijeg atlasa, nego jednostavno poznavanje astrogeografije ili mundane astrologije.

Možda mnoge od vas s pravom i ne zanima svetska politika, jer što bi nekoga interesovalo da li će biti državni udar u Avganistanu ili Pakistanu, ipak treba da znate ako se bavite astrologijom i munadnu astrologiju, jer zemljotres u Kini vas možda neće dotaći, možda će neko od vaših želeti da otputuje, morate znati da je Kina Vaga, morate znati da je Indija Jarac, i td. sada navodim primere…

Morate znati još jednu stvar, da bi znali astrogeografiju i mundanu astrologiju morate znati da postoje 3 podele na osnovu kojih možete taèno izabrati region bez obzira da li je u pitanju zemlja ili inostranstvo, bez obzira da li je u pitanju odlazak na Taru, odlazak u Herceg Novi ili odlazak na Jamajku ili na Tibet.

Prva primarna podela je prirodna podela po elementima.
Objasniću vam šta to znači.

Ovde je vatra možda malo izuzeta. Zato što 3 elementa zemlja, vazduh i voda predstavljaju tri agregatna stanja. Zemlja čvrsto, voda teèno i vazduh gasovito agregatno stanje.

Samim tim, zemljani znaci Bik, Devica i Jarac, predstavljaju tri regiona koja mogu biti u našem mikro okruženju a koja mogu predstavljati i Aziju.

Bik uvek predstavlja plodnu zemlju.
Bez obzira što je u tradicionalnoj astrologiji pripisano da je Vojvodina u znaku Bika, što je naravno 90 ili 50% taèno, (uvek stoji i recimo 50% nešto drugo, objasniću kasnije zašto) ne treba nigde znak Bika brkati sa ravnicom, jer nigde ne piše Bik jednako je ravnica.

Bik predstavlja plodnu zemlju, i koliko predstavlja vojvođanske salaše, isto toliko predstavlja i sva brdašca i sve šume jer znak Bika pre svega upravlja šumama, tamo gde ima plodne zemlje i tamo gde ne postoje kamenja i goleti.

Dakle, šta su kamenja, šta su golet? Tamo gde su veliki planinski masivi, bez obzira da li je u pitanju Kavkaz, bez obzira da li je u pitanju Tibet, bez obzira da li je u pitanju Zapadna ili Istoèna Hercegovina, bez obzira da li su u pitanju planinski masivi u Crnoj Gori ili je u pitanju Stara planina iznad Pirota u pitanju je znak Jarca jer Jarac upravlja planinskim masivima.

Sve tamo gde je zemlja plodna pa makar to bila i Tara više je srodno simbolici znaka Bika koji ne vlada samo listopadnim drvećem veæ i četinarima.

Bez obzira gde da se nađete, na bilo kom delu zemljine kugle vodite raèuna o ovoj podeli.

Pitaćete a šta onda predstavlja Devica, po samoj logici Devica je ljudski znak i kao ljudski znak Devica predstavlja grad, kao deo grada obično predstavlja centar grada a u centru grada poslovni prostor.

Ako gledamo Beograd, Devica bi predstavljala u stara vremena krug dvojke i ništa više a danas već možemo računati i malo dalje do Novog Groblja, do Auto Komande sve je to strogi centar grada. Devica kao gradski znak upravlja gradskim zemljištem i poslovnim prostorom bez obzira da li je u pitanju Beograd, Moskva, Ljubljana, Pariz, London itd.
.

Arhiva

Čitaoci