5. ožu 2011.

Retrogradne planete u horoskopu

RETROGRADNI PROCES - obnavljanje lekcije

Uvek kada je retrogradna planeta prisutna u horoskopu, osoba se ne nalazi u istoj sekvenci vremena sa ostatkom karte, jer jos uvek je vezana za razrešenje ranijih okolnosti, prosto u tom delu života kao da ne postoji granica između prošlog i sadašnjeg. Nije važno to što je retrogradna planeta možda loša, već to da ih individua ne primenjuje previše u prisutnom životu. Ove napomene neka posluže osobi da razume ZAŠTO joj se dešava to što se dešava jer se je nerazumevanje okoline ustvari posledica toga što se osoba ustvari obraća samoj sebi.
BEZ OBZIRA KOLIKO RETROGRADNE PLANETE STIMULIŠU FOBIJE, TREBA DA ZNAMO DA SU TO SAMO ODJECI NEČEGA OD RANIJE I UOPŠTE NEMAMO OBAVEZU DA SE ODAZIVAMO. A KADA TO SHVATIMO, MOGUĆ JE POTPUNO NOV UZOR PONAŠANJA.


RETROGRADNI MERCUR otežava razumevanje, uspostavljanje lake komunikacije sa osobama suprotnog pola. Sve ispituje do tančina pa previdi najvažnije. Karmički zadatak osobe je da proživi nerazrešene međuljudske odnose. Osoba sagledava izvrnutu realnost, previše komplikuje - a život je tako jednostavan! Problemi u porodičnim odnosima, sa rođacima, u komunikaciji. Lakše joj je da se izrazi pismeno. Osoba mora da se nauči da se zadovolji najosnovnijim jednostavnostima na kojima počiva život.

RETROGRADNA VENERA ukazuje da osoba nosi veliko nerazumevanje o ljubavi iz predhodnog života usled čega će biti prisutne teškoće u odnosima sa suprotnim polom PA SU IZVESNI PROBLEMI NA LJUBAVNOM PLANU. Ne veruje mnogima koji nude ljubav jer smatra da imaju skrivene namere. Stoga nije voljna da pokaže ljubav i naklonost. Nezreo pristup ljubavi.

RETROGRADNI MARS nagoni osobu da bude manje agresivna i naglih postupaka, da zaključke ne donosi brzo, impulsivno i preuranjeno. Pre nego što krene u akciju osoba dobro razradi taktiku, čime izbegava moguće neuspehe. U većini slučajeva ova retrogradnost stvara osecaj krivice i odgovornost koja izoluje osobu, držeći je odovojenom od slobodnog toka međurazmene ličnih odnosa, koje drugi ljudi imaju. Ako ne koristi to što joj je dato, uvek će svaki posao morati ispočetka. Žene na nesvesnom nivou ne osećaju gotovo ništa prema muškarcima, dok na svesnom ga postavljaju na pijedestal i stvaraju od njega idola. U ovom životu pokušava da pronađe sve one koji su je zadovoljili u predhodnim inkarnacijama i sa njima pokušava da odigra sve ono što nije mogla predhodnim.

RETROGRADNI JUPITER

nagoni osobu da proživljava istinu kroz - sebe, koja razvija vlastita verska, filozofska i ideološka uverenja još u ranoj mladosti. Sve to je uzrok problemima, nezadovoljstvu i nespokoju jer afinitet za čistom istinom je u suprotnosti sa svakodnevnim ovozemaljskim iskustvima. Ipak, osoba će uspeti da nađe neki svoj put za ekspanziju koji će izmaći pogledima drugih pošto je na to Jupiter nagoni jer karma retrogradnog Jupitera je vezana za introspekciju kroz viši um. Osoba mora biti sposobna da se potvrdi pred sobom u cilju da se oseti zaista vrednom poštovanja i časti koje Jupiter obećava. Kod ovih osoba se često mešaju mesta iz prošlosti sa mestima iz sadašnjosti kao da ih je osoba već nekada i negde doživela. Koliko će osoba uspeti zavisi od nje same JER JUPITER JE DAR, A DA LI ĆEMO GA PRIHVATITI, TO ZAVISI OD NAŠEG IZBORA.

RETROGRADNI SATURN govori da je ova osoba vrlo štedljiva, promišljena i pouzdana, svesna svog zadatka. Jasno joj je ko je i šta je, kuda ide i šta treba da čini da bi ostvarila svoj cilj. Ako nije tako biće nesigurna, uplašena, s potrebom da je stalno neko ohrabruje! Bez obzira koja je lekcija u pitanju osoba je neobično spora u njenom kompletiranju. Sa godinama postaje izuzetno mudra jer Saturn omogućava osobi da stavi u formu sve što je naučila u prošlosti. Primer je slobodne volje i ponašanja jer je ozbiljno rešila da kompletira sve što su ostavili nedovršeno u prošlosti.

RETROGRADNI URAN usmerava osobu da bude posebna ili jedinstvena u svom okruženju, da se ističe po nečemu. Sloboda je ključna reč, ali koja zna da preraste u dominaciju prema drugima. ALI, da bi neko bio Vođa, mora ga posedovati. Retrogradni Uran - jer on je glasnik budućnosti, stoga je neprihvaćena, pa umesto da ide napred, čak i gubi prijatelje. Dalje, tera osobu u sveti rat, jer osoba oseća duboko unutar sebe odgovornost za progres čovečanstva i sve što ometa njenu slobodu ukloniće sa puta. U nesaglasju sa svima, vremenom počeće da gubi mnoge prijatelje jer mnogima njene ideje neće biti prihvatljive. Retrogradni Uran pokreće mnoga pitanja u ljudskim odnosima pa osoba dolazi do saznanja u kojem je pravcu tačno mogu odvesti izvesne stvari. Ove osobe proživljavaju svoju Karmu učenja kako da izraze unutrašnju slobodu koju nosi ovaj život, i ne sme biti ogranièena pokušajima da shvata značenja drugih, pa čak ni sebe. Jednostavno, život je takav!

RETROGRADNI NEPTUN prisiljava osobu da živi u "ovom svetu", a da ne bude deo njega. Obdarena je da sazna ishode događaja daleko pre nego što se dogode. Osoba koja oseća sebe samo kada se žrtvuje za druge. Ukoliko osoba još u ranoj mladosti pokaže svoje talente treba je podržati. Nijedan veliki umetnik ili verski poslanik nije bez retrogradnog Neptuna. Ličnost osobe nije lako razumljiva drugima, ali zato ona jako dobro razume iluzije u kojima drugi žive i često to zadržava za sebe. Njena karma je da razdvoji stvarnost od snova. Zna tačno šta traži, ali ima poteškoća da to nađe u spoljnjem svetu jer često čini grešku projektujući prošle snove u sadašnje situacije. Svoje ideale mora naći u tom njenom svetu bez oblika.


RETROGRADNI PLUTON ukazuje osobi da ne može da menja svet i da se oslobodi te opsesije, veæ da transformiše sebe. Njena karma je prozivljavanje masovne karme u sebi. Stoga, puno vremena živi unutar svoje svesti. Ako izabere može se izdiæi iznad veæeg dela karme cele rase, ali ako izbegava da uzdiže svoju karmu, proživljavaæe niže karme onih oko sebe. Najvažnije joj je da u svom odnosu prema svetu ne bude lièna.

Arhiva

Čitaoci