3. tra 2011.

Obecana zemlja , putovanja i trajni boravak


    Minimalno poznavanje Mundane Astrologije je neophodno da bi se napravila komplettn analiza Natalnog horoskopa. Ako želimo precizirati na kom podrucju, u kojoj Drzavi bi se najvise ostvarili, pomatracemo vladra 9 polja, njegove aspekte, Jupiter i njegove aspekte,kao i polozaj sazvezdja Strelca. Takodje je bitna serija tri (3 polje, planeta u njemu, vladar polja,aspekti i Merkur) i serija 12 (12 polje, planete u njemu, vladar, aspekti, polpžaj i aspekti Neptuna i sazvezdja Riba. Opsirnije u tekstu -Putovanja i zivot u inostranstvu - Astroloski pokazatelji

    Znak u kojim pocinje jedna od ovih kuća nam osim informacije o putovanjima ili zivotu u inostranstvu PRUZA INFORMACIJE NA KOM PODNEBLJU BISMO MOGLI BORAVITI. U tome vam može pomoci izvod iz predavanja Predraga Radovica:

Rak uvek predstavlja jezera. Ako gledate da je Švajcarska u znaku Device ne smete zaboraviti i Raka. Ženeva se nalazi na velikom jezeru, Ženevskom, Cirih se nalazi na Ciriškom jezeru.

Mnogi ljudi koji imaju Jupiter u Raku u konjunkciji sa Marsom otputovaše upravo u Švajcarsku i žive na obali jezera, kao što im i piše u horoskopu, ali ne žive na obali Ohridskog jezera jer Sunce u Devici u kombinaciji sa Marsom i Jupiterom u Raku daje odlazak na obalu Ženevskog ili Ciriškog jezera.
Dok isto naglašen znak Device, sa Mesecom u Ribama u trigonu sa Neptunom daje neku drugu zemlju, neku verovato topliju isto srodnu znaku Device. Jer èime vlada znak Riba nego morima i okeanima, pa eto Grèke.

Tako jedna moja klijentkinja koja živi sa mužem, ima kuæu na periferiji Atine.
Ona ima Mesecom u Ribama u trigonu sa Neptunom, uvek je imala potrebu da ima kuæu sa terasom koja gleda na more. Zašto Atina? Sunce se nalazi u Devici, pa preko partnera, muža, ona odlazi tamo.

Škorpiju nisam pomenuo ne zato što sam zaboravio nego zato što reka protièe kroz svaki grad a Škorpija je reka.

Meðutim, ukoliko živite pored same reke, biæe naglašen znak Škorpije. Ukoliko se pronaðe neki grad gde se dve velike reke sudaraju i da prave ušæe kao što je sluèaj sa našim lepim Beogradom,onda je sasvim noramalno da Beograd mora imati svu simboliku Škorpije.

Beograd mora imati svu simboliki Škorpiona, ne samo što je na ušæu dveju reka. Nego zato što je Beograd milion puta bio razaran, nikada nije napadao uvek se branio, a poznato je da Škorpion sem izuzetaka nikada ne napada ona je znak odbane.

Na ušæu dveju reka nalazi se Veliko ratno ostrvo, što je opet simbol odbrane.
Kalemegdanska tvrðava – opet neki Saturn, opet neki Jarac, opet eto, brdovitog Balkana.
Na ušæu dveju reka, crkva Svete Petke, koja opet nosi simboliku Meseca u Škorpionu i ušæe dveju reka… itd, itd… potražite po Evropi gde se još ovakve dve reke ulivaju jedna u drugu, pa eto Amazona ali Amazon nije u Evropi a Beograd još po neèemu ostade jedinstven barem u Evropi.

Ovo je vodena podela, kada govorimo o vazdušnoj podeli ona ima možda neku drugu srodnost.


Znak Vage više predstavlja one predele koji mogu biti srodni Dalekom Istoku ali kada govorimo o èistoj geografiji Vaga više predstavlja ravnicu a ne brdovite predele.

Za razliku od Vage koja predstavlja ravnicu, (mada kod elementa vazduha pazite ovo nije tako izdiferencirano kao kod zemlje i vode), znak Blizanaca slièno Devici više predstavlja grad i gradski prostor, ali i sve nove gradove koji su nikli u zadnjih 200-300 godina pa možda i neke koji imaju veze sa Renesansom ali o tom-po tom, to je veæ dublja simbolika jer je Italija stvorena u znaku Blizanaca.

Dok znakVodolije èesto predstavlja nova naselja, solitere, oblakodere, nove èetvrti, pa tako Novi Beograd nosi simboliku kako znaka Blizanaca tako i znaka Vodolije.

Znaka Blizanaca, zato što Novi Beograd više i nije moderan grad, stari je, meðutim opet tu je nikla neka novogradnja, a pošto se na Novom Beogradu uvek gradi nešto novo, kao što je sagraðena hala Limes, koja je opet simbolika i Blizanaca i Vodolije, ima neke veze normalno sa ova dva znaka. A Blizanac upravo zbog toga, što mnogo ljudi živi na tom prostoru a i Blizanac i Vodolija su ljudski znaci.

Kod vazduha to nije toliko izdiferencirano u geografskom smislu, dok element vatra ne utièe na ovu podelu, jer vatra je alhemijski element, koji pretvara èvrsto u teèno, teèno u gasovito stanje, tako da je vatra alhemijski, poseban elemenat.

Druga podela je poznata kao Ptolomejeva podela sveta koja je i do dana današnjeg ostala neprevaziðena sa blagim korekcijama.

Ptolomej je podelio èitav svet na èetiri kvadranta.

Na Severozapadni kvadrant, pošao je zapravo od Evrope, pa je severozapad Evrope podelio na vatrenu trijadu, kako piše u Ptolomejevom Tetrabiblosu, ja bih radije rekao vatreno trojstvo, Ovan, Lav, Strelac, dodelivši Germanima Nemaèkoj i Britaniji simboliku Ovna; dodelivši galskim zemljama, kao što su Francuska i Italija, simboliku Lava, to se više odnosi na Severnu Francusku i Severnu Italiju; i dodelivši odreðenim delovima Evrope simboliku Strelca, mada astrološka praksa potvrðuje da je cela Zapadna Evropa srodna znaku Strelca.

Severoistok je više srodan vazdušnim znacima.
Podruèje koje zahvata teritorija bivšeg Sovjetskog Saveza Èeška manje, više Slovaèka, Poljska, Rusija, Belorusija, Ukrajina, više je srodno znaku Vodolije po Ptolomejevoj podeli sveta što se u praksi potvrðuje kao taèno.

Daleki Istok, pre svega Kina i oblasti oko Kine su srodne znaku Vage, dok znak Blizanaca se provlaèi kroz ovu podelu i on predstavlja gradove u kojima žive ljudi.

Kada govorimo o Zemljanom kvadrantu na kome mi živimo, koji po Ptolomeju oèigledno poèinje od Ušæa Save i Dunava, upravo Balkan nosi simboliku zemljanih znakova i Balkansko poluostvo je samo po sebi srodno znaku Jarca.

Grèka i predeo oko Grèke je srodan znaku Device, dok Bliski Istok je srodan znaku Bika.

Verovatno neku granicu izmeðu Grèke i Turske otprilike predstavlja neku granicu izmeðu Device i Bika dok istovremeno, verovatno neku granicu izmeðu zemalja bivše SFRJ i Grèke verovatno predstavlja granicu izmeðu Jarca i Device.

Pitaæe otkud sad sve to na jednoj strani, oèigledno ni Ptolomej nije baš bio naivan porazgovaraæemo i na tu temu.

I naravno jugozapadni kvadrant tj trojstvo vodenih znakova.

Ptolomej je znaku Škorpiona dodelio Pirinejsko poluostrvo, dakle Španiju i Portugaliju, zatim Maroko i Tunis i deo severozapadne Afrike.

Takoðe, srodnost sa znakom Škorpiona po Ptolomeju ima i Sicilija, odakle potekoše najveæi mafijaši (to verovatno znate, iz zemlje Blizanaca).

Dok, znaku Raka je pre svega srodno èitavo Sredozemno more a èemu bi bilo srodno toplo more ako ne Raku, ne može biti Rribama, Ribe su ipak Severni znak, kraj zime poèetak proleæa i mnoga ostrva u Sredozemnom moru.

Kada govorimo o znaku Riba, on malo promièe kod Ptolomeja, ostaje po malo nedovršen meðutim, znaku Riba pre svega su srodna sva ostrva u Sredozemnom moru i u Atlantiku, pa ako se pitate šta je tu Rak a šta je tu Riba, onda su ostrva srodna znaku Riba.
Bez obzira na ovu Ptolomejevu podelu sveta, znamo da je Severna Afrika generalno ipak srodna, mora biti srodna delimièno znaku Raka.

Ne zaboravite da po onoj prvoj, primarnoj podeli o kojoj smo govorili, vrlo je bitno znati da su zemlje isto tako srodne i klimatski odreðenim znacima. Ukoliko su zemlje na krajnjem severu normalno da imaju simboliku Jarca i Vodolije a ukoliko su na Ekvatoru moraju imati simboliku žarkog leta, moraju imati simboliku Raka i Lava.
Pa svu simboliku Raka i Lava pokupiše sve Afrièke zemlje koje se nalaze oko Ekvatora s tim da upravo tamo gde ima najviše Crnaca i najviše slonova, upravo tu je najveæa simbolika Rakova.

Tamo gde ima najviše lavova, leopardova i tigrova, tu je najveæa simbolika znaka Lava.
Pitaæete se šta ako u Nigeriji ima i slonova i lavova – pa uzmite simboliku i Raka i Lava èesto æete naæi planete i u jednom i u drugom znaku zato što su susedne.
(Ako imate Mars u znaku Lava u kvadratu sa Mesecom, Plutonom ili nekom drugom planetom pazite da vas ne pojede neka velika maca u Aziji, nikad se ne zna, ne mora biti Lav može biti panter.
Ako imate Saturna u znaku Raka u konjunkciji sa Marsom pazite da Vas ne povredi slo

Treæa podela je vezana za osnivanje odreðenih zemalja.

Kad je odreðena zemlja osnovana i kakav je njen genetski, podvlaèim genetski, horoskop.

Po tom genetskom horoskopu znamo da su Nemci Ovnovi, i ako ne znamo vreme taènog osnivanja, praksa nas uèi teoriji.

Praksa nas uèi teoriji jer kao što nikada neæemo saznati kada je roðen Tito ali iz aviona se vidi da je Bik pa nam ne treba mnogo pameti ni intuicije da bi to zakljuèili, ili kao što bi i stranac astrolog na prvi pogled znao da je Bora Èorba Škorpion, po karakteristikama nacije znamo isto, kao što znamo datum osnivanja Engleske, ne Velika Britanija nego Engleska, koja je u svom horoskopu Jarac sa Ascendentom u znaku Ovna, pa su zbog svog Ascendenta Ovna osvajaèki narod sa velikim kolonijama, a sa Mesecom u Ribama u 12 polju to je jedna ostrvska zemlja koja živi nekim svojim životom, nekim svojim mentalitetom.
Englezi se prave Englezi pa voze levom stranom a ne desnom; pored fudbala omiljeni sport im je posmatranje ptica; piju engleski èaj uvek u 5 i malo odudaraju od evropskog mentaliteta. Jer Švaba, kakav god bio dobar ili loš, kada ga pogledate razumeæete se, dok Engleza možete i deset godina poznavati, neæete znati šta misli. Ne zato što je Englez, Englez, nego zato što je prava Evropa do Lamanša, a preko Lamanša je još uvek Evropa, ali neka malo drugaèija, neka malo Neptunovska, jer Englezi imaju Neptun u prvom polju.

Arhiva

Čitaoci