6. tra 2011.

Vladar cetvrte kuce - porodica, mesto stanovanja
ČETVRTA KUĆA - 
Četvrta kuća predstavlja sam početak, poreklo, nasledne osobine i psihološku osnovu, poslednje godine života. Završetak govori o tome kakve je prirode promena. U praksi pokazuje privatan život, dom kakav ćete stvoriti sebi, vaše i poreklo vaših roditelja, domaće vaspitanje. Nekretnine.

VLADAR ČETVRTE U PRVOJ KUĆI daje veliki uticaj roditelja na odgoj koji će ostaviti traga na ponašanje. Šta god da radi u životu, porodica će imati važnu ulogu. Ovaj položaj naznačava pitanja sigurnosti u sebe.

VLADAR ČETVRTE U DRUGOJ KUĆI daje uticaj roditelja na materijalne prilike i nekretnine, kao i na lične vrednosti. Obazrivo sa novcem, jer su naglašena pitanja porekla novca. Položaj koji ukazuje da sigurnost pruža posedovanje novca.

VLADAR ČETVRTE U TREĆOJ KUĆI donosi uticaj roditelja, porekla i porodične situacije na intelektualne vrednosti. Ili uticaj roðaka u detinjstvu ili na stambene prilike. Naznačava i pitanja da se iskaže. Sigurnost mu pruža znanje koje poseduje ili okruženje koje će mu se nametnuti.

VLADAR ČETVRTE U ČETVRTOJ KUĆI verovatno se neće nikada seliti. Dom i porodični odnosi, će imati vrlo važno mesto u životu i tu "puni baterije". Tu i treba da pusti korene i da čuva ono što ima. Tu se oseća sigurnim.

VLADAR ČETVRTE U PETOJ KUĆI daje privatni život ispunjen ljubavlju, romantikom, jer zna da pokaže osećanja. Deca, sport ili hobi će imati vrlo važno mesto u životu. Mada može da ukaže i na vezivanje za špekulacije ili kocku i da bude jako vezan za poroke i avanture.

VLADAR ČETVRTE U ŠESTOJ KUĆI baš se i ne satire na poslu - kao da je kod kuće. Vaspitan je da treba pomagati drugima, pa teško naplaćuje uslugu. Naglašena su pitanja usluge i posluge ili zdravlja, kao i pitanja sigurnosti oslanjanja na druge. Ipak neka mu posao pruži neophodnu sigurnost.

VLADAR ČETVRTE U SEDMOJ KUĆI donosi uticaj bračnog partnera za osećaj sigurnosti i dom. Treba sprečiti uticaj ortaka i javnosti na porodicne prilike - da bi živeo svoj život. Ako se ne pozabavi na pravi način oko obezbeðenja doma, lako može da stanuje kod drugih.

VLADAR ČETVRTE U OSMOJ KUĆI će se suočiti sa ozbiljnim problemima oko svoje sigurnosti. Da bi izbegla neugodne situacije oko porodice i obezbedila pristojne porodične odnose, moraće da promeni stav. Smrt ili neka ružna stvar može da ostavi traga u mladosti. Sigurnost može da joj pruzi novac koji može dobiti od drugih.

VLADAR ČETVRTE U DEVETOJ KUĆI može lako da napusti rodni kraj i nastani se negde daleko. Roditelji mogu dati solidno vaspitanje, religijsko ili filozofsko, a možda su oni stranog porekla. Sigurnost mu može pružiti religija ili visoko znanje.

VLADAR ČETVRTE U DESETOJ KUĆI ima osečaj sigurnosti vezan za uspeh u karijeri ili za autoritete, pa ih ne treba izazivati. Veliki je uticaj roditelja ili vaspitanja na uspešnost u životu.

VLADAR ČETVRTE U JEDANAESTOJ KUĆI donosi uticaj prijatelja na porodične prilike, jer možda im previše dopusta da se komotno osećaju i utiču na njega. Postoji svest o životnim ciljevima jer njihova realizacija zavisi od drugih ljudi. Položaj usvajanja dece.

VLADAR ČETVRTE U DVANAESTOJ KUĆI daje potrebu za skrovitim mestom gde može da se skloni i da napuni baterije. U kuci ne voli da joj iko smeta. Položaj koji ogovri i o duševnoj preosetljivosti, povlacenju, tajnama koje čuva od ranog detinjstva ili neka porodična tajna ili krije svoje poreklo.
ARHIVA TEKSTOVA  


Arhiva

Čitaoci