6. tra 2011.

Vladar druge kuce - materijalna ostvarenost DRUGA KUĆA - NOVČANE PRILIKE, TALENAT
Prirodni VLADAR Druge je Venera, pa ta kuća govori o onome svemu što mi pripada. A vlasništvo se poistoveæuje sa Bikom. Druga je kuća je ona koja sledi i predstavlja materijalne aspekte, imovinsko stanje. Daje odgovor na pitanje kako možete zaraditi novac, i talente, i kroz šta ćovek ima osećaj sopstvene vrednosti?

VLADAR DRUGE U PRVOJ KUĆI osećaj vrednosti se formira kroz lično iskustvo, a ne kroz vaspitanje. Tojest, čovek je sam sebi uzor na tom planu. Ukoliko već u ranoj dobi ne utvrdi svoje vrednosti, drugi će joj nametati svoje .

VLADAR DRUGE U DRUGOJ KUĆI ima prirodni talenat za novac i koji stiče sopstvenim snagama. Zna šta treba da uradi kada je novac u pitanju. Ali materijalna dobra ne mogu rešiti probleme na koje nailazi u životu jer se previše identifikuje sa njima.

VLADAR DRUGE U TREÆOJ KUĆIima prirodni talenat da piše, da komunicira i na taj način najlakše može zaraditi novac. Voli da putuje i može novac zaraditi s roðacima. Ima unutrašnju potrebu da svoje vrednosti saopšti na neki način, bilo usmeno, bilo pismeno.

VLADAR DRUGE U ČETVRTOJ KUĆI ukazuje na sposobnost da zaradi radeći u svojoj kući, ili nekretnine ili unutrašnja dekoracija. Ti talenti su nadsledni ili formirani u mladosti. Identifikuje se sa potrebom da ima svoj dom.

VLADAR DRUGE U PETOJ KUĆI donosi talenat da zaradi kroz svoj stvaralački rad – kroz nešto što mnogo voli. Dalje, umetnost, hobi, sport, špekulacije ili će otkriti te vrednosti u svom detetu, pa će ga forsirati. Mada i ljubav i avantura mogu biti način sticanja.

VLADAR DRUGE U ŠESTOJ KUÆIukazuje na talenat da zaradi kroz pružanje nekih usluga, ili kroz zdravlje u najširem smislu. To æe biti kroz neki posao koji mu neæe biti konaèni izbor karijere.

VLADAR DRUGE U SEDMOJ KUĆI ukazuje na sposobnost da zaradi u javnosti, nadmetanjem ili nametanjem. Svoje unutrašnje vrednosti mora da ispolji kroz suočavanje, pa može zavisiti od partnerstva, rivalstva, publike, javnog ispoljavanja, bračnog druga. A možda, konkretno, kroz Pravo, ugovore, pisma, trgovinu, pa i sport.

VLADAR DRUGE U OSMOJ KUĆI ukazuje da iskazivanje unutrašnjih vrednosti zavisi od spoljnih faktora. Otuda talenat za: bankarstvo i manipulacija tuðim novcem; posrednistvo, osiguranje, politika i sve oblasti gde se prodaje imovina drugih, pa i seks. Ukoliko ne izabere ništa od toga, razlog može biti neko nasledstvo. U svakom slučaju ta zavisnost od drugih neka je navede da dobro razmisli o korenima njenog prepuštanja da drugi brinu o njoj.

VLADAR DRUGE U DEVETOJ KUĆI ukazuje da može zaraðivati u izdavaštvu, spoljnoj trgovini, predavanjem, u biblioteci ili šireci religiozna uverenja, filozofiju, ideje. Dobro bi bilo da poseduje visoko obrazovanje. Odlazak u inostranstvo je blagotvorno i može uneti promene u njen sistem vrednosti.

VLADAR DRUGE U DESETOJ KUĆI ukazuje da ukoliko je uspešna u karijeri da će i dobro zaraðivati. Taj uspeh na materijalnom planu zavisiće od njenog odnosa sa autoritetima. Moguć je visoki status, rad u državnoj službi. Zato osoba ima istaknutu potrebu da bude uspešna.

VLADAR DRUGE U JEDANAESTOJ KUĆI ukazuje da ispoljavanje svojih talenata zavisi od pozicije koju zauzima u društvu. Kada osobi budu bile jasne sopstvene želje, uz pomoć prijatelja ili nekog društva moći će da iskaže sve svoje talente i ostvari ciljeve (posedovanje materijalnih vrednosti).

VLADAR DRUGE U DVANAESTOJ KUĆI ukazuje da je zarada jako otežana jer postoje nepremostive prepreke. Da bi iskoristila svoje talente i zaradila materijalne vrednosti, osoba će najbolje da se realizuje iza scene ili u osami, kroz zatvorene ustanove, bolnice, ili pisanjem. Ili radeći za drugog, u ime drugog ili za tuð račun. Najbolji način da se otplati ovaj težak dug je da pomaže drugima i da ne zadovoljava samo sebe.

ARHIVA TEKSTOVAArhiva

Čitaoci