26. stu 2012.

Saturn, Venera, Merkur u Škorpionu- emocionalni autizam


 
 
Copyright © 2021. AVK.  Sva prava zadržana.
 
 
Ovih dana više nego ikada primećujem kako postajemo emocionalno autustični. Zavukli smo se u virtuelne pećine posvećeni sebi u nekoj mučnoj ćutnji. Saturn, Venera i Merkur u Škorpionu, još Saturn u inkonjukciji sa Uranom, Pluton u kvadratu sa Uranom. Sve je više boli koju čuvamo samo za sebe, jer nas valjda drugi i ne mogu shvatiti. Ne vidimo tudje tuge, ne govorimo svoje. 
 
 
Okamenjena lica, tela koja se bolno kreću, starost u neimaštini, bolest koja se trpi u tišini, u očima sjaj od sasušene suze. Vreme emocionalne neslobode koje nas distancira od nas samih i drugih. Animalno poimanje života po principu prirodne selekcije? Najjači opstaju, slabi su osudjeni na istrebljenje? Da li napredak civilizacije koju poznajemo i živimo je, da li podrazumeva potpuno otudjenje čoveka? Možda večno pitanje, da li sloboda jednog čoveka podrazumeva „utamničenje“ drugog kroz infantilnu nezainteresovanost?


24. stu 2012.

Venera u ŠkorpionuCopyright 
© 2021 AVK. Sva prava zadržana


Natalna Venera u Škorpiji / Škorpionu


Venera jezdi mističnim Škorpionom, kao Dezdemona u zagrljaj tamnoputog Otela. Njenu kontraverznu prirodu možemo naslutiti kroz bolan vapaj Brabancia (Dezdemonin otac), koji za sudbinu ćerke okrivljuje Otela:

"O, gde si, drski, sramni lupežu,
k
ćer moju skrio? Mađijama ti si,
prokleta dušo, nju op
činio;
jer evo se na sve što razum ima
pozivam neka ka
že da li bi,
da okovima ma
đije ne beše
sputana ona, da li bi onakva
devojka ne
žna, lepa, zadovoljna,
devojka tako braku protivna
da je toliko bujno grguravih
mladi
ća naših divnih odbila,
bi l' ona ikad, izvrgavaju
ć se
poruzi opštoj, utekla iz svoga
okrilja toplog da se privije
uz grudi tako
čađave ko tvoje;
uz grudi koje ne ulivaju
nasladu nego grozu"

Ne može razum da spozna tu mističnu silu koju devojku nagna  da odbaci divne udvarače lepo vaspitane, poželjne mladoženje. Harizmatična i zanosna, mogla je da ima koga je htela. Zar nije ideal svake devojke da se uda i sa voljenim živi u harmoniji? Zar se u ljubavi bira strepnja, neizvesnost trpljenje i patnja? 

12. stu 2012.

Mesec kvadrat Saturn - okamenjena suzaCopyright © 2021 AVK. Sva prava zadržana


Natalni Mesec kvadrat Tranzitni Saturn


Za poznavaoce i ljubitelje astrologije, koji će prepoznati astrosimboliku kvadrata tranzitnog Saturna sa natalnim Mesecom.

Prvi kvadrat tranzitnog Saturna i natalnog Meseca

  • Prizvala je sećanja iz ranog detinjstva. Tek je napunila  6 godina i spremala se da kroči u svet odgovornih, mislila je, odraslih i hrabrih. Na jesen ju je očekivao  upis u osnovnu školu. Radovala se. Ionako joj se većina stvari dešavala ranije nego njenim vršnjacima.  Osećala se zrelom i spremnom da se uhvati u koštac sa novim izazovima (Sunce u Jarcu). Uveliko su joj se menjali mlečni zubi, a sa jednim je baš zapelo, pa je majka odvela kod stomatologa. 

9. stu 2012.

Retrogradni Merkur - zrno mudrosti
Copyright © 2021. AVK.  Sva prava zadržana.

Natalni retrogradni Merkur - način ispoljavanja


Merkur je osnovni nosilac misaonog procesa, jezika, izražavanja, izgovorene i pisane reči, informacija. Rečima pokušavamo manje  ili više uspešno da izrazimo svoja iskustva. Kako su iskustva doživljena sasvim subjektivno, pred nama je izazov da ih rečima dočaramo na objektivan način. Da bi smo bili uspešni u tome, treba usaglasiti funkcionisanje leve i desne hemisfere mozga. Leva hemisfera nosi Jang odnosno muški princip, upravlja analitičkim razmišljanjem, logikom, desnom stranom tela. Desna hemisfera mozga ima Jin- ženski princip i odgovorna je za intutivne procese, kreativnost, upravlja levom stranom tela


Čitaoci