8. pro 2013.

Merkur u Strelcu- ekspanzija kroz svetlost dalekih horizonataNatalni Merkur u Strelcu - značenje

Copyright © 2020. AVK.  Sva prava zadržana.
 
Pravi je trenutak da približimo simboliku Merkura u Strelcu. Ne dajte se zbuniti naizgled kontradiktornostima u njegovom značenju, jer je Merkur vladar promenjivih znakova, a u Strelcu koji je takodje  promenjivog kvaliteta. Merkur u Strelcu je u izgonu., sto ga ni malo ne sputava, niti umanjuje na značaju.  Može sebi mnogo što šta da dozvoli, jer samo nebo mu je granica. Ne nedostaje mu vere niti samopuzdanja. U svom stremljenju ka grandioznom, ume da zanemari detalje.

Čitaoci