2. velj 2014.

Merkur u Ribama- misli koje menjaju život


  Copyright © 2021 AVK. Sva prava zadržana

  • Kako da konstruktivno usmerimo energetski potencijal Merkura u Ribama? 

  • Čini se sasvim jednostavno, prodorom do spiritualnog nivoa u posebnom stanju svesti
.

 Naučno je poznato da ćelije našeg mozga koriste elektricitet da bi međusobno komunicirale. Posmatrajući skup elektriciteta svih ćelija, uočava se šablon po kome mozak emituje impulse ciklične, talasne prirode, tj. električne talase. U zavisnosti od frekvencije na kojoj pulsiraju talasi, izdvojeno je pet kategorija talasa od kojih svaka sa sobom nosi specifične karakteristike na naš um i telo.


Čitaoci