29. velj 2012.

Karmički zakoni - koliko je život predodredjen?Copyright © 2021 AVK. Sva prava zadržana • Raznolikost i složenost svakog pojedinačnog ljudskog života nas nagoni na iskonsko pitanje,  da li je njegov tok potpuno determinisan?  Da li život treba posmatrati fatalistički, kao unapred predodredjenu kategoriju ili gajiti nadu da čovek moze uticati na njegov tok?  Da li je čovek neizostavno zaslužio  sve prijatne i neprijatne situacije tokom životnog veka?  U krajnjem slučaju ovo pitanje se direktno odnosi na svrhu života, radjanja i umiranja.

        Ovakva vrsta upitnosti je postojala od pamtiveka, kroz razlčite civilicacije, kulture i religije.  Odgovor se tražio i traži  kroz Religiju, Filosofiju, Ezoteriju.

Učenje karmičke Astrologije


 •        Karmička astrologija ima prilično jasno učenje, koje može rasvetliti ovu večnu misteriju.  Utelotvorenje duše se naziva reinkarnacijom (termin inkarnacija se koristi samo u slučaju utelotvorenja Svetog duha) .  Duša egzistira na duhovnom nivou, oslobodjenom ovozemaljskih strasti, želja, vezanosti za materiju.  Na tom nivou pojam vrhunske pravde je nediskutabilan,    jer je pod okriljem  zakona Stvoritelja.  Iz te perspektive, duša ima mogućnost da bira ili pristaje na ponudjenu reinkarnaciju. 


 •        Duši je vrlo jasno predočeno u kakvom telu će egzistirati na zemaljskom nivou, ko će joj biti roditelji,  u kakvom okruženju i u kakvim uslovima će živeti.   Biće upoznata sa teškim ili opasnim životnim situacijama,  napetim odnosima sa odredjenim osobama i svim ostalim relacijama, koje će je očekivati tokom date reinkarnacije.  Vreme rodjenja osobe je poznato i determinisano tačno u minut.  Razlozi za to leže u činjenici da će duša boraviti u telu novorodjenčeta, koje će ugledati svetlost dana pod  jedinstvenom konstalacijom planeta, koje će odrediti njegov život.  U trenuku rodjenja, prvog udaha  tek rodjene bebe, sva sećanja duše se potiskuju u podsvest.  Taj ciklus prelaska iz svesnog duhovnog nivoa na svetovni-ovozemaljski nivo se može uporediti sa smenom sna i budnog stanja.  Neke senzacije tokom sna mogu nam ostati u sećanju, ali kao vrlo nestvarna na nivou iluzije.  Zato većina ljudi koji nisu na dovoljno visokom duhovnom nivou,  aktuelni sadasnji život smatraju  jedinim.  U tome i jeste savršenstvo ispita na kome se dusa nalazi tokom svake od reinkarnacija.


 •        Postavlja se krucijalno pitanje  sa početka teksta.  U kojoj meri je  je život unapred predodredjen?  Ako pretpostavimo da je u potpunosti „zacrtana“ životna staza,  postavlja se pitanje svrhe života.  U tom slučaju svako od nas bi bio glumac u spremljenom scenariju, bez prava na improvizaciju.  Kako bi se mogla naći motivacija  u tako robotizovanom,  potpuno izrežiranom životu?   Da li bi na bilo kom nivou svako od nas u tom slučaju imao bilo kakvu odgovornost za svoja dela?  Najlakše i najbezbolnije je prihvatiti takvo fatalističko shvatanje života. Neko drugi nam je kriv za sve loše što nam se dešava, a nemamo odgovornost za sopstvena loša dela, jer je valjda tako MORALO da se desi, pa gde je tu nasa krivica?  Nema zasluge, niti kazne ! 

 •         Možda je istina u suprotnosti prethodnoj tvrdnji, pa smo  u potpunosti odgovorni za svoju sudbinu?  Mnogi zagovaraju tu teoriju. Ako bi  život  bio tako osmišljen,  zavladala bi opšta anarhija  jer ne bi bilo ograničenja. Svako bi delao po sopstvenoj volji,  ne vodeći računa o posledicama.  Izbor bi bio jedini zakon, a ljudi po svojoj prirodi ostrašćeni, doveli bi do raspada civilizacije.Obe tvrdnje su poluistine, jer život je uredjen na vrhunskim zakonima Univerzuma koji se zasnivaju na uredjenosti i pravednosti.

 •        Zato se treba pozabaviti zakonom Karme, na kojoj se zasniva proces reinkarnacija. Često se vrlo pogrešno  Karma poistovećuje sa Sudbinom.  Reč karma na Sanskritu znači „činiti“,  odnosno prouzrokovati neko dejstvo.  U materijalnom svetu u kom živimo, svako delo- akcija je uslovljeno reakcijom.  Znači da u našim životima vladaju uzročno posledične sprege. Ono što činimo biće nam uzvraćeno.  Da li to znači da smo u potpunosti sposobni da budemo kreatori sopstvenog zivota?. Odgovor je, ne!

KARMA je odredjena dvema kategorijama:

SUDBINA-apsolutno  +   SLOBODNA VOLJA- odluka


 •        Pod sudbinom (pojednostavljeno rečeno) se podrazumevaju relacije i situacije koje su apsolutne, odnosno nepromenjive. Primarna porodica u kojoj smo rodjeni, odnosno roditelji, sestre, braca.  Podneblje na kome smo rodjeni sa svim svojim opterećenjima i prednostima. Socijalni uslovi u kojima se radjamo...

 •        A sada na scenu stupa karma, odnosno naš NAČIN REAKCIJE na unapred odredjene relacije (akcije apsolutnog Stvoritelja).  Tu se krije lepota i tragedija životnog puta. Vrhunska pravda Univerzuma se zasniva na SLOBODNOJ VOLJI koja nam je pružena. Imamo IZBOR na koji način ćemo delovati. Ako dozivimo veliku nepravdu,  na nama je odluka da li ćemo se okrenuti osveti ili oprostu. A opet, svaka nasa akcija  (kojih imamo u izobilju),  ima unapred zacrtanu reakciju.  Dobro biva nagradjeno, a zlo sankcionisano. Kako to funkcionise?

 •        U našem nestrpljenju, nespoznajući  kategoriju večnosti, očekujemo da za dobro delo budemo nagradjeni odmah ili makar vrlo skoro. Iz perspektive ograničenog ljudskog života, to se čini jedino prihvatljivo.  Iz perspektive Stvoritelja, najpravednija nagrada ili kazna nas ocekuje u sledecim zivotima kroz zamenu uloga sa akterima dogadjaja. Karmička nagrada ili kazna.

 •        Kroz karmicku astrologiju dobijamo odgovor ZAŠTO nam se nešto dešava. Otkrivamo uzroke koji se baziraju na sopstvenim delima u prethodnim životima.  Kroz niz reinkarnacija, kroz mnogobrojna svetovna-materijalna iskustva, duša stiče zrelost.  Krajnji cilj je put do potpunog pročišćenja i odlaska na više duhovne nivoe, bez izazova koji vrebaju u ovozemaljskom životu.

 •         Vrhunski životni cilj kome treba da stremimo se ogleda kroz devetu kuću, njenog vladara i Jupiter. Zadaci koje trebamo savladati su prikazani desetom kucom, njenim vladarom i Saturnom.  Oslobodjenje od svih materijalnih opterećenja duše postižemo kroz jedanaesto polje, njegovog vladara i Uran. A ako duša upadne u zamku vezanosti za materijalno i ovozemaljsko, uplašena od neizvesnosti slobode, biva ograničena kroz dvanaestu kuću, njenog vladara i Neptun. 

O vrstama karme, njenom intenzitetu, proslim i budućim reinkarnacijama, u sledećim tekstovima.


Svidja ti se tekst?   Podeli sa prijateljima!

 Share
 

Čitaoci