17. sij 2021.

Mesečevi čvorovi - Karmička komponenta koja otkriva odakle smo došli i kuda idemo


Mesečevi čvorovi otkrivaju putanju duha i svesti, a ostatak horoskopa objašnjava kako se putovanje može odvijati. Čvorovi su tačke duhovnog magnetizma, Severni usmerava u budućnost, a Južni dolazi iz prošlosti. Čvorovi utiču na podsvesne obrasce. Južni je povezan s podsvesnom motivacijom iz prošlosti, a Severni predstavlja obrasce koje treba razviti. 
 

Južni Mesečev čvor - Zona komfora


Simbol prošlosti. Označava najdublje ukorijenjene obrasce ponašanja, kombinacija je dogadjaja, ideja, stavova i misli iz svih inkarnacija čiji su nerešeni konflikti stvorili sadašnji život. Čovek se oslanja na južni čvor jer je siguran u njega. Neke ljude ograničava, a drugima, čiji su temelji prošlosti čvrsti i široki, samo je nešto što sadašnji život vodi ostvarenju. On je i potencijalno najslabija tačka jer su to obrasci najmanjeg otpora. često stare metode i obrasci ponašanja dominiraju. Ako krenemo u njihovom smeru, umesto rastu vode kristalizaciji. Valja ga koristiti kao banku sećanja na iskustva koja smo već prošli, no ako nema snažnih planetarnih konjukcija treba se kretati napred, oslanjajući se na prošlost, ne živeci u njoj.
 

Severni Mesečev čvor - Put u budućnost


Simbolizuje budućnost, nova iskustva koja još nisu isprobana. To je novi ciklus, proviđenje koje usmerava na najdubljim nivoima čovekovog bića. Dok svaku prepreku pretvaramo u kamen temeljac za budući rast, on donosi nove blagodati. Simbolizuje najviše područje izražaja koje se može doseći u ovom životu i mora se tumačiti najboljim osobinama znaka i kuće u kojima se nalazi. Isprva se nova iskustva doživljavaju usamljenički ali čovek se sa svakim korakom u smeru severnog čvora oseća bolje. Život dobija značenje i nudi mogućnosti o kojima nismo ni sanjali. Severni se čvor ne dostiže dok se južni ne uzdigne do najvišeg nivoa. Valja se odreći negativnih navika i sećanja koja više nisu korisna za ovaj život. Kod severnog je čvora zanimljivo da koliko god ga ostvarivali, uvek ima prostora za daljnji rast.

Čitaoci