29. stu 2018.

Progresivni horoskop - evolucija Ličnosti




Natalni horoskop je jedinstven (zbog genetskog koda, porodičnog i šireg okruženja..) i uslovno nepromenjiv, jer je determinisan vremenom i mestom rođenja. On je polazna tačka i temelj bilo koje astrološke analize . Prediktivna astrologija raspolaže mnogobrojnim tehnikama koje se mogu posmatrati zasebno ili se kombinovati. Primarne progresije i direkcije Solarnog luka su od velikog značaja. Ove tehnike se u kombinaciji sa drugima najčešće koriste u prediktivnoj Astrologiji.


Termin " predviđanje" ne podrazumeva strogo zacrtan i nepromenjiv sled događaja, naprotiv. Prediktivne tehnike pružaju mogućnost da se sagledaju trendovi koji se tiču okolnosti i prirode reakcije natusa. Pri analizi progresija, često se zanemaruje njihova važnost na nivou razvoja ličnosti. Evolucija ličnosti je kontinuiran i trajan proces, koji podrazumeva nadgradnju na fizičkom, intelektualnom, emocionalnom i duhovnom nivou. U zavisnosti od natalnog horoskopa u odredjenim periodima zivota kod nekih osoba je taj proces buran, trnovit, pun iskušenja, dok kod drugih prolazi bez mnogo turbulencija i drame.



Bitno je naglasiti da promene koje nastaju progresiranjem bilo koje planete ili svetla nisu izazvane isključivo spoljašnjim faktorima, već na prvom mestu promenjenom ličnom percepcijom koju diktira simbolika te planete. Astrologija poseduje metode kojima se može dokučiti kvalitet i kvantitet promena kao i vremenske odrednice u kojima se one događaju. Uvek treba imati u vidu da progresivni horoskop može ukazati na tendencije u razvoju ličnosti samo u okviru potencijala koje determinise natalni horoskop i u interakciji sa njim. Tu nastupa “magija” progesija.

U mojoj Astrološkoj praksi naj zastupljenije su Sekundarne progresije. Zasnivaju se na prirodnom kretanju planeta , Asc i vrhova kuća po principu jedan dan jednako 1 godina. Brzina progresije Ascendenta varira u zavisnosti od znaka u kome je (brzorastući i spororastuć znakovi). Da bi ste imali vremenski orijentir u kom se mogu desiti promene na osnovu sekundarnih progresija , navešću dnevnu brzinu kretanja ličnih planeta u stepenima.


Prosečna dnevna brzina planeta u sekundarnim progresijama je ekvivalent pomaka Svetala i planeta za 1 godinu.

Mesec Prosecna brzina 13*10'36''
Max.brzina 15*2'

Merkur Prosečna brzina 59'8''
Max. brzina 100'

Venera Prosečna brzina 59'8''
Max. brzina 76'

Mars Prosečna brzina 31'27''
Max. brzina 44'

Sunce Prosečna brzina 59'8''
Max. brzina 61'


Bitni momenti u Sekundarnim progresijama

-progresivni Asc menja znak
-Progresivni Mesec menja znak i (ili) kuću
-Progresivno Sunce menja znak
-Progresivni Merkur menja znak
-Progresivna Venera menja znak
-Progresivni Mars menja znak
-Progresivna lična planeta menja smer kretanja (iz direktnog u retrogradno ili obrnuto)
-Progresivna planeta aktivira ugao horoskopa
-Progresivna planeta, Svetlo, pravi aspekt sa progresivnom planetom, Svetlom
-Progresivna planeta, Svetlo, pravi aspekt sa Natalnom planetom, Svetlom



Progresivni Mesec


Ciklus progresivnog Meseca je približno 28 godina, tokom kojih pređe pun krug Zodijaka. Njegovo prosečno kretanje kroz jedan horoskopski znak, jednu kuću horoskopa je dve i po godine. Samim tim, progresivni Mesec je svojevrsni hajlajter životne oblasti sa svim njenim značenjima, shodno kući kroz koju se kreće. Kretanje progresivnog Meseca je znatno brže u odnosu na Sunce i druge planete. On je osnovni nosilac dinamike unutar osobe, kao i van nje. Na unutrašnjem planu progresivni Mesec intenzivira osećanja i najdublje potrebe primerene značenju kuće kojom progresira.

Gledano spolja, progresivni Mesec unosi promene i dinamiku spoljnih faktora, okolnosti. On je svojevrsni glasnik događaja u budućnosti, ali i nosilac sazrevanja ličnosti. Položaj progresivnog Meseca na uglovima horoskopa je posebno potentan i dovodi do bitnih promena u životu. Takođe snažni aspekti koje tokom svog progresiranja kroz horoskop pravi sa natalnim planetama, mogu biti snažni okidači za konkretne promene u životu.

Da bi se naslutio energetski potencijal osobe u određenom periodu i u kom smeru će se kretati njene asiracije, potrebno je pratiti promenu mena progresivnog Meseca. Ciklis od 28 godina je podeljen na pod cikluse od sedam godina, odnosno 4 osnovne Mesečeve faze. Mlad Mesec u progresijama je posebno snažan aktivator, jer je nosilac početka novog životnog ciklusa koji će potrajati 28 godina. On je simbol inicijative, uzrastanja, uvećavanja, nadgradnje. Nasuprot njega balzamički Mesec najavljuje završetak, zaokruživanje jednog životnog perioda, kroz otpuštanje svega starog.

Recimo, ako Mesec progresira petom natalnom kućom, a pri tome pravi skladan aspekt sa vladarom Ascendentna i vladarom četvrte kuće, velika je verovatnoća da će doći do ljubavne veze u kojoj će oba partnera želeti zajedničku porodicu, potomstvo. Naravno, za ovakva dešavanja potrebna je potpora u natalnom horoskopu, kao i u tranzitima. Kada su u pitanju progresije generalno, glavni trigeri za najavljena dešavanja su komplementarni, harmonični tranziti.

Progresivni Ascendent


Položaj progresivnog Ascendenta u zavisnosti od stepena znaka na kome se nalazi u natalnom horoskopu, tokom prosečnog života može se menjati oko četiri puta. U trenutku promene znaka ne može doći do očiglednih promena. Tokom progresije Ascendentna kroz prvi stepen novog znaka, osoba se neće osećati sasvim komforno, jer je potreban period adaptacije na drugačiji kvalitet energije koju dobija od Univerzuma. Vremenom, osobine novog znaka će se utkati u njenu ličnost, pojavnost, način na koji se prezentuje drugima, nivo vitalnosti, način reagovanja na okolnosti. Koliko će promena biti harmonična, zavisiće od digniteta vladara progresivnog Ascendenta . Nijanse ove promene se mogu naslutiti na osnovu vladara stepena na kom je progresivni Ascendent.


Progresivni Merkur


Progresivni Merkur će promenom znaka doprineti mentalnom rastu, nadgraditi način razmišljanja, interesovanja, komunikativne sposobnosti, promeniti percepciju okoline. Te promene će biti obojene nijansama znaka i stepena na kome se nalazi. Kvalitet promena će zavisiti od brojnih činilaca, a na prvom mestu od digniteta disozitora progresivnog Merkura u natalnom horoskopu. Na primer, ako je progresivni Merkur u znaku Raka, a natalni Mesec kao njegov dispozitor u znaku Bika, period ce biti izuzetno naklonjen. Promene na nivou događaja se mogu desiti kada progresivni Merkur uđe u aspekt sa natalnom planetom. Pri tome je neophodno da se tokom tog perioda koji traje nešto manje dve godine, desi odgovarajući i tranzit kao okidač za događaj.



Retrogradni progresivni Merkur

 
Promena pravca kretanje progresivnog Merkura iz direktnog u retrogradno, uglavnom donosi frustracije. Jača sklonost introvertnom ponašanju, retrospekciji i introspekciji. Teško se ostvaruju novi ciljevi, jer se razmišljanja nevoljno baziraju na prošlosti. Raste zabrinutost i sumnja u kvalitet prijateljskih i poslovnih odnosa. Sve što je u simbolici Merkura je pod opterećenjem, U periodu retrogradnog progresivnog Merkura, kuće u kojima se nalaze znakovi Blizanaca i Device, bivaju opstruisane.


Progresivna Venera


Venera je u horoskopu nosilac kapaciteta za ljubav, osećaja harmonije, društvenih relacija, bliskih emotivnih relacija, sposobnosti prilagođavanja, balansa, težnje ka uživanju. Sa druge strane, položaj Venere u natalnom horoskopu ukazuje na sistem ličnih vrednosti koji podrazumeva i odnos prema materijalnim vrednostima. Kada progresivna Venera promeni znak, dolazi do promene u svim navedenim oblastima.


Da li će te promene biti harmonične u najvećoj meri će zavisiti od digniteta dispozitora progresivne Venere u natalnoj karti. Pa tako, ako Venera progresira znakom Škorpiona, gde je u izgonu, a Mars kao njen dispozitor je pozicioniran znaku Vage, mogu se očekivati pozitivne promene na planu ljubavi i potencijalnog braka.


U drugom primeru naizgled pomalo šizofrena situacija, može dovesti do sličnih događaja. Progresijom Venere kroz znak Vodolije na prvi pogled može se očekivati potpuno odsustvo želje za emotivnim vezivanjem i brakom. Ali ako je TA dispozitor progresivne Venere, Saturn, pozicioniran u natalnom horoskopu u znaku Vage, uz naklonjene tranzite, verovatno da će doći do ozbiljne ljubavne veze i i zajedničkog života.


Opet se dolazi do zaključka da sve što se dešava u progresijama, mora biti podržano u natalnom horoskopu da bi moglo da se realizuje. Svakako da se slika progresivne Venere mora sagledati iz mnogo uglova, da bi se doneo zaključak o prirodi i kvalitetu promene. Kvalitet promena pod uticajem progresivne Venere, će se najviše osetiti u kucama ciji su vrhovi u znaku Bika i Vage.



Progresivna retrogradna Venera

 
Kada progresivna Venera krene retrogradno, za očekivati je da u dugoročnom periodu (decenije su u pitanju), mnogo što šta u simbolici Venere donese frustracije i ograničenja. Društveni život gubi na dinamici, relacije sa suprotnim polom su neharmonične, emotivne potrebe se teško ili nikako ispunjavaju. Percepcija života naročito emotivnog biva pesimistična. Kako je Venera prirodni vladar odnosa prema materijalnim stvarima, uživanje u životu gubi na kvalitetu a i realna materijalna situacija nije zadovoljavajuća. Osećanja su više usmerena prema prošlosti, nego prema budućnosti. Često se dešava da osoba ima težnju da sigurnost potraži u zagrljaju bivšeg ljubavnog partnera. Sa stanovišta Karmičke Astrologije, pod uticajem retrogradne progresivne Venere dolazi do ljubavnih susreta sa osobama iz prethodnih inkarnacija sa kojima je osoba imala neku emotivnu relaciju.

Generalno o svetlima i planetama u progresijama, ponaosob se mogu napisati obimni tekstovi. Lajt motiv ovog teksta bio bi zaključak da sudbina nije sasvim determinisana i da u velikoj meri zavisi od nas samih. Zavisi od naše spremnosti da se menjamo, nadograđujemo, prevaziđemo težnju opstajanja u poznatom i steknemo hrabrost da uđemo u nove izazove.

Copyright © 2021 AVK. Sva prava zadržana


Čitaoci