28.01.2021.

Severni Mesečev Čvor u Biku - odnos prema vrednostima, novcu, moći

Severni Mesečev čvor u Biku, Karmički put, Novac,posed,  sistem vrednosti

 

Severni Mesečev čvor u Biku, Južni Mesečev čvor u Škorpionu

U ovoj inkarnaciji  osnovna lekcija koju osoba treba da savlada, predstavlja snaženje samopouzdanja, vera u lične vrednosti, kao i sposobnost da se oslanja na sopstvene mogućnosti. U detinjstvu i mladosti postoji strah od uspona i padova, emocionalne patnje i raznih vidova gubitaka, koji egzistira u potsvesti,  zbog položaja Južnog Mesečevog čvora u Škorpionu.


 Tačka prekretnice u životu je trenutak kada prestane da se oslanja na druge i preuzme punu  odgovornost  na sebe, kroz visok nivo samostalnosti i samosvesti. Kroz sazrevanje, primorana je da izgradi  nov  sistem ličnih vrednosti, razvije svest o sopstvenim sposobnostima i ne retko brojnim talentima. Poseduje kreativnost, koju može ispoljiti na mnogo načina. Osnovni životni motiv je  obezbediti sebi i bliskim osobama unutrašnji mir kroz sigurnost, stabilnost i što ugodniji život. Na listi prioriteta su porodične vrednosti, pouzdan partner, dobar poslovni položaj i natprosečna materijalna ostvarenost. 

 Poslovna posvećenost neće ugroziti sklonost ka hedonističkom stilu života, koji je suštinski osnovna težnja.  Samopouzdanje , nezavisnost i doživljaj slobode su usko povezani sa svim što ima u svom posedu. Poseduje instinkt i snažnu volju da u svakom trenutku prepozna nove izvore zarade.  Potrebno je da uspostavi ravnotežu izmedju materijalnih i duhovnih stremljenja, da bi na ispravan način sledila svoj Karmički put. 

Uradite svoju    NATALNU KARTU  i saznajte gdeVami se nalazi Severni Mesečev Čvor, kao i sve ostale Planete i Svetla. Takodje će biti prikazani svi aspekti planeta, kao i Planetarne konfiguracije. Uživajte!Čitaoci