26. svi 2012.

Slavu i popularnost otkriva položaj MesecaSlava i popularnost su odredjeni položajem Meseca u Natalnom horoskopu

Copyright © 2021 AVK. Sva prava zadržana


Ako se osvrnemo na bilo koju životnu oblast, uz malo logike ćemo zaklučiti da kvalitet i kvantitet poslovnog i ličnog angažmana, nije proporcionalan javnom priznanju. Čini se kao da postoji imaginarni faktor koji je odgovoran za sticanje popularnosti i slave. Taj X faktor bi mogli nazvati harizmom, tim izlizanim terminom za koji postoji bezbroj definicija. 

Ipak, suština nečije sposobnosti da na sebe privuče enormnu pažnju javnosti, ostaje obavijena velom mistike. Sa astrološkog stanovišta kroz empirijska istraživanja i analize horoskopa poznatih ljudi kroz istoriju, izdvojilo se nekoliko nezaobilaznih faktora koji su zajednički većini

  • Potentan položaj vladara Asc i njegovi aspekti

  • Potentan položaj Sunca i njegovi aspekti

  • Većinska orjentacija planeta iznad horizonta natalne karte - Asc/Dcs ose.

  • Planete na Mc-u, Potentan vladar Mc-a i njegovi aspekti

Nabrojani faktori mogu dati odgvor na pitanje koliko osoba ima potencijala da se uspešno poslovno i javno realizuje. Ipak i tada ostaje nejasno koji je to astrološki pokazatelj JAVNOG PRIZNANJA, PODRŠKE JAVNOSTI, odnosno POPULARNOSTI I SLAVE.


Nedvosmisleno se došlo do zaklučka da „mistični faktor X “ u natalnoj karti predstavlja POLOŽAJ MESECA I NJEGOVI ASPEKTI.

Mesec kao pokazatelj najintimnijih želja, potreba i osećanja


Mesec otkriva najdublje intimne potrebe i želje osobe, njenu duševnu i mentalnu stabilnost. Položajem Meseca u natalnoj karti je determinisana podsvest, instinktivna priroda, čulnost kao i fertilitet. Fertilitet potiče od latinske reči fertilitas, što znači plodnost i najčešće se vezuje za biološku plodnost, sposobnost začeća. Ipak taj pojam treba posmatrati u najširem značenju, kao prirodnu urodjenu sposobnost interakcije sa svim što je izvan nas. Obzirom da je Mesec signifikator mase ljudi, samim tim naglašava ličnu sposobnost da se uspostavi odredjeni nivo interakcije sa velikim brojem ljudi, slikovito rečeno PLODONOSAN odnos sa javnošću. Drugim rečima, odredjeni položaji Meseca u natalnoj karti mogu biti garant SLAVE i POPULARNOSTI.

Kada je Mesec istaknut u Natalnoj karti?


Ako se Mesec nadje na istaknutom položaju u natalnoj karti, velika je verovatnoća da će se veliki broj ljudi instinktivno identifikovati sa osobom. Proradiće mehanizam podsvesnog prepoznavanja najdubljih stremljenja, želja koje će prosečna osoba (koja nema potentan Mesec) pokušati da virtuelno ostvari kroz javnu ličnost u kojoj se ogleda


Svakako da je osnovna tema ovog teksta ona vrsta popularnosti, koja je prirodno predisponirana, negde unapred predodredjena „Bogom data“. Ipak, osvrnuću se na posebnu vrstu popularnosti koja je vešto generisana, čega smo svedoci u svakodnevnom životu .

1 - Popularnost (indukovana) kroz identifikaciju 


 Filmski magovi su ovaj psihološki fenomen iskoristili na komercionalan način, kreirajući likove odredjene socijalne, mentalne i emocionalne strukture. Poenta je pogoditi što više ljudi u „emocionalni nerv“ (manipulacija Mesecom) i time ih procesom identifikacije vezati za imaginarni lik, koji postaje njihova JAVNA REFLEKSIJA. Otuda razne serije koje se prave namenski i pretenduju na odredjenju ciljnu grupu. Nekada su to usamljene, emotivno neispunjene žene, nekada muškarci neispunjenih ambicija, luzeri, materijalno osiromašeni ljudi željni luksuza makar kroz snovidjenje što nudi filmska industrija. I tako kroz milione neizivljenih želja što u zapećku samuju, akumulira se silina emocionalne energije koja na pijedestal uzdigne neku realnu osobu ili izmišljeni lik. A tako stečena slava uglavnom funkcioniše po principu „kako došlo tako i otišlo“, jer se zasniva na prolaznim trendovima.

2 -Popularnost predisponirana  " sudbinom "


Kada govorimo o popularnosti pojedinca koja je prirodno predisponirana, od najveće važnosti je položaj Meseca i njegovi aspekti. Kada se Mesec nalazi na uglovima natalne karte (ose Asc/ Dsc i Mc/Ic), ima najveći potencijal da se realizuje kao faktor popularnosti. Sama Mesečeva priroda je promenjiva, priemčiva i čulna. Istaknut Mesec ukazuje na potrebu za promenom, pa instinktivno skreće pažnju na sebe, što je osnova popularnosti. Relacija izmedju idola i obožavalaca nikada nije na racionalnoj osnovi, već isključivo emocionalnoj, čulnoj. Ne počiva na temeljima odluke, već iracionalnog opredeljenja (Mesec). 

3 - Da li je popularnost dugotrajna kategorija?


Biti popularan nije konstantna kategorija ni u intenzitetu ni kvalitetu. A emocije mogu biti najrazličitije, od obožavanja, ljubavi, prezira do mržnje. Pa kao i Mesec, popularnost raste i jenjava. Biti popularan ne znači isklučivo biti i omiljen. Nekada znači biti uporedo jedno i drugo ili najpre omiljen, zatim omražen. Primera u istoriji i sadašnjem trenutku je mnogo. Sigurno se možete setiti najmanje par primera vezano za svetsku političku scenu.


Po statistici analizirajući horoskope popularnih ličnosti iz najrazličitijih oblasti života (glumci, pevači, pisci, umetnici, političari, sportisti....), najviše ih je sa Mesecom u znaku Vodolije, pozicioniranim na uglovima natalne karte (naročito iznad horizonta), 11, 7 i 5 polju. Intenzitet njihovih emocija nije prevelik, kao ni ego (Sunce u izgonu u Vodoliji). Lako se identifikuju kao predvodnici grupe, izrazito otvoreni za društvene interakcije (Uran u seduštu u Vodoliji). Lako intuitivno prepoznaju potrebe grupe (Neptun u egzaltaciji u Vodoliji) i spontano se nameću kao njeni prezenteri, predvodnici. 

4 - Na šta ukazuju horoskopi slavnih ličnosti?


Najmanje slavnih ličnosti ima Mesec u znaku Ovna i Škorpiona. Lako objašnjivo, jer je njihov intenzitet emocija izrazit, donose odluke na osnovu emocija. Teško mogu da udovolje raznovrsnim potrebama grupe, jer su individualisti i teško prilagodljivi . Ovan je prirodno orjentisani na sebe, egocentričan teško se uklapa u grupu. On nema potrebu za podrškom grupe, jer je sam sebi dovoljan. Škorpion je radije čovek iz senke, nerado se eksponira, pa samim tim i nije željan popularnosti. Njegove želje (Mesec) su najintenzivnije od svih znakova zodijaka i prilično posesivne, što je neprilagodljivo i neprihvatljivo masi. Kod ličnosti koji su postali slavni za života, većina planeta je iznad horizonta. Dok je kod osoba koje su slavu stekle posthumno, orjentacija planeta ispot horizonta, što ne mora biti pravilo.

5 - Mesec u aspektima ukazuje na tip popularnosti


Na intenzitet popularnosti utiče broj aspekata koje Mesec gradi. Statistički, u jednom horoskopu Mesec gradi nešto preko tri aspekta. Što je veći broj njegovih aspekata, povećava se i potencijal popularnosti. Pokazalo se da su napeti aspekti Meseca zastupljeni ravnomerno sa skladnim. Napeti aspekti aktiviraju osobu na akciju, imaju motivacioni karakter i održavaju dinamiku. Njihov negativan uticaj se može kompenzovati kroz uticaj treće planete koja je u pozitivnom, skladnom aspektu sa Mesecom. Isklučivo postojanje skladnih aspekata Meseca, osobu može uljuljkati, ulenjiti pa će zbog nedostatka dinamike izgubiti interesovanje javnosti. 

Planete sa kojima Mesec gradi aspekte će pokazati vrstu talenta i razloge zbog kojih osoba na sebe skreće veliku pažnju javnosti, odnosno stiče popularnost. Mogućnost su neiscrpne i ovo su samo nasumično navedeni primeri u vezi sa svakom od planeta.

Mesec aspekt Sunce


 Mesec u aspektu sa Suncem je jedan od najbitnijih aspekata kako bi na optimalan način došlo do samorealizacije. Pruža unutrašnju harmoniju i uskladjenost želja i mogućnosti. Sam po sebi aspekt ne donosi specifičnu vrstu popularnosti, ali skako favorizuje ostale aspekte koje Mesec gradi. Osoba dobija ravnomernu podršku od oba pola.

Mesec aspekt Merkur


Mesec u aspektu sa Merkurom favorizuje intelekt. Istaći će lepotu verbalnog i pismenog izražavanja. Popularnost se može steći kroz spisateljski talenat, govorništvo, retoriku uopšte, kao i trgovinu. Dobar aspekt ove dve planete favorizuje pamćenje, pa možete postati poznati živa enciklopedija znanja, kroz naprimer učešće u kvizovima. Pokreti su sinhronizovani, misaoni i fizički refleksi odlični, što od vas može načiniti poznatog reli vozača.. 

Mesec aspekt Venera


Mesec u aspektu sa Venerom će doneti umetničku prirodu koja teži lepoti i skladu. Uspeh u umetnosti, modnom dizajnu, prezentaciji svega vezanog za lepotu, stil, umešnost u kuvanju, vezano za domaćinstvo... Doprineće omiljenosti, naročito kod ženske populacije i u umetničkim krugovima.
I tako dalje u skladu sa prirodom planeta sa kojima Mesec gradi aspekte.


Natalne karte poznatih ličnosti sa Mesecom u VodolijiJohn LennonBritney SpearsMarilyn Monroe
Svidja ti se tekst? Podeli ga prijateljima!


ARHIVA TEKSTOVA

Uspešna karijera i materijalna ostvarenost ? 


Čitaoci