30.06.2013.

Venera kvadrat Saturn i njihovi dispozitori
Kako  je zakoračila u znak Lava ( Venera u Lavu- afirmacije), Venera se našla u kvadratu sa Saturnom,  Kako je dispozitor Venere Sunce u aplikacionoj opoziciji sa Plutonom- dispozitorom Saturna, napetost ove pozicije se pojačava i kulminiraće oko 1 jula.  Od Venere se iziskuje napor da  prihvati restrikcije, ukalupljenje , podredjeni položaj ili ucenu. Odnosi  u ljubavi su napeti, distancirani, sa težnjom ka fatalnom usijanju. Kako je dispozitor Venere Sunce u Raku, reflektuju se  na porodično okruženje, kao i osećanje lične sigurnosti pre svega na emocionalnom planu.  Opozicija dispozitora iz znaka Raka i Jarca će u u krajnjem slučaju, dovesti do borbe za vlast u ljubavi i van nje. Sukobi zbog ljubavnih afera na poslu.

Venera u Lavu- afirmacije
o   Svesna sam sebe i svoje atraktivnosti.

o   Privlačim pažnju  stavom, pojavom i šarmom 

o   Ostavljam druge bez daha

o   Volim da sam u centru pažnje, stvorena sam za svetlost pozornice

o   Veredim koliko se to vidi na meni

19.06.2013.

Mesec u potrazi za skladom
Mesec je suptilna spona sa sećanjima duše stečenim u predhodnim inkarnacijama.  Može se reći  emocinalno nasledje predake i  impresije koje smo upili u ranom detinjstvu.  Otuda odslikava  najdublje potrebe,  reakcije koje se zasnivaju na instinktu, navike, a sve to na osnovu informacija koje dobijamo iz nesvesnog dela bića.  Mesec je  nosilac  ženskiog principa- Anime, bez obzira kom polu pripadamo.  Prototip  deteta u okrilju majke  ili u zrelijim godinama “majka zaštitnica”.  On je ono večno dete u nama, neopterećeno ambicijom , društvenom afirmacijom, očekivanjima drugih. Takodje  instinktivna potreba da  zaštitimo ili budemo zaštićeni. Stavlja u prvi plan emocije, unutrašnji život, nežnost, bliskost, brižnost. prliagodljivost.  Uslovljava ritam života, nivo emocionalne uskladjenosti i sposobnost da se otvorimo prema drugima. On je kanal kroz koji  nas dotiče intuicija, imaginacija, mašta, sećanja. 

02.06.2013.

Venera u Raku
Venera je usla u znak Raka. Misli i potrebe  su usmerene ka unutra, ka emocionalnom bicu, prema osobama i stvarima sa kojima se upotpunjujemo, čineći celinu. Impuls Venere u Raku je zaštititi licni integritet  i uspostaviti harmoniju  u okrilju doma i porodičnog okruženja.  Skloniti se od surovosti života koja proizilazi iz  potpune degeneracija vrednosnog sistema. Naći zaklon od frustracija izazvanih ambicijom, sopstvenom ili od nametnutih autoriteta., zatititi se od agresije  (izgon Saturna, pad Marsa u Raku).  Ograditi se (imaginarnim?) zidovima u nadi da smo uspeli  stvoriti kutak u kom ćemo osetiti sigurnost, podršku,  naklonost. Radovati se i voleti,  maštati i stvarati, nostalgično se prisećati detinjstva, zašto ne i zaplakati?  Pokrenuti smo  svim  što smo voleli i volimo, šta smo želeli i želimo. Satkani od šarenice gena predaka što prožimaju telo i dušu, više nego ikada postajemo svesni svojih korena.  Prošlost proviruje kroz sećanja u pokušaju da nas nauči mudrosti.  Ego je u smiraju, strasti su isčilele, dok emocionalnost funkcioniše na nivou instinktivnih potreba (Mesec u sedištu u Raku).

Čitaoci