10.04.2014.

Venera u Ribama - bezuslovna ljubav na ispitu


http://veskes-vesnaastrolog.blogspot.com/2014/04/venera-u-ribama-bezuslovna-ljubav-na.html


Venera u Ribama, priča o ljubavi  sa najviše pitanja i kontradiktornosti. Ako je Venera u Ribama egzaltirana, otkud toliko, zabluda, neshvaćenosti , patnje, trpljenja, koju često sobom nosi?  Prolaskom kroz prethodne znakove, Venera je  uzrastala sve do znaka Riba u kojem je dosegla najviši stepen razvoja.  Ljubav koja je uzvišena (Venerina egzaltacija u Ribama) je ona koja ništa za uzvrat ne traži, a sve daje. Ljubav koja je apsolutna, sama sebi dovoljna. Ljubav koja nikakvu uslovljenost i materijalizaciju ne poznaje. Obožena, jer je bezuslovna, baš kao ona, kojom Tvorac, što po liku svom nas stvori, voli.  Ljubav u najčistijem obliku, ona koja izvire i vraća se svom izvoru (Afrodita -Venera se radja iz morske pene - Ribe). A takva ljubav se nesebično daje i ne traži da bude uzvraćena, da bude afirmisana. Ona je sama po sebi najveća sreća, savršena kreacija.  Neuhvatljiva, eterična, transcedentalna.

Čitaoci