1. lis 2022.

Tranzitni retrogradni Mars - uzmite moć u svoje ruke
Tranzitni Mars

U Astrologiji. Mars je početak svih početaka. On je naš prvi udah, instinkt za samoodržanjem, životna energija, libido, naše fzičko telo. Nosilac je individualnosti, inicijative, volje, izdržljivosti, strasti prema životu. Bez Marsa ne bi smo postojali! U prediktivnoj Astrologiji  se predstavlja skoro isključivo kao zloćudna planeta, sa čim se ne mogu u potpunosti složiti. Razmatranje uticaja tranzitnog Marsa samo kroz znak i kuću kroz koje tranzitira je iluzorno. Valere njegovog energetskog uticaja na osobu, možemo  spoznati samo kroz interakciju sa tranzitnim i Natalnim planetama.
 

Čitaoci