21.02.2015.

Mars u Ovnu

http://veskes-vesnaastrolog.blogspot.com/2013/03/mars-u-ovnu.html
Zaboravite na pasivnost kao posledicu kretanja Marsa kroz znak Riba. Vreme je za akciju, pa preuzmite inicijativu. Radujte se pokretu, igri, sportu, strasti, radu. Radujte se životu!

Mars u Ovnu se ponovo radja u punoj snazi. 


 Nosilac je početka karmičkog ciklusa, kada je neophodno sve zastarelo ostaviti za sobom kao nepotreban balast.  Kao novorodjenče, instinktivno svestan sebe i svojih potreba. Vodjen čulima i željom. Izraziti individualista,  jasno definisanih ciljeva i jake volje. Raspolaže enormnom količinom životne energije koju generiše kroz borben stav i nepokolebljivost.  Karakteriše ga inicijativa, prodornost, silovitost, agresivnost, spremnost da se upusti u nepoznato, jer mu ne nedostaje hrabrosti. Strast i oduševljenje  sa kojom pristupa životu je jedinstvena. U želji da sve iskusi, avanturističkog duha, često rasipa energiju. Pokreće ga istraživački duh, entuzijazam, strast ka novom.

17.01.2015.

Mars u Ribama - snaga imaginacije
Zalutao u tudj imaginaran svet u kom su misli osenčene i prožete jadom usamljenih i problematikom ljudskog bitisanja, čežnjom za davanjem nekog novog smisla čovečjem životu, koji je postao besmislen

Citat iz romana “Stepski Vuk” Hermann Hesse

Tekst sam počela citatom iz romana “Stepski Vuk “ Hermanna Hessea, uverena da je ovaj kao i svi kasnije navedeni, čist umetnički izraz Marsa u Ribama.

Mars nosilac muškog aktivnog principa  u promenjivom pasivnom znaku Riba rasipa energiju, gubeći na kvalitetu i intenzitetu. U znaku Riba  ne može sebe da vidi, otežano pronalazi  način da se afirmiše,izrazi individualnost. U znaku nematerijalnog koji neizostavno zahteva odricanje, od njega se očekuje da zanegira individualnost, potisne ego, odustane od borbe, zaboravi na izazove, odrekne se želje i strasti. Primoran je da se odrekne svojih osnovnih načela ili pronadje put ka novom načinu afirmacije.  Kako se prilagoditi a ne izgubiti životnost,  nezavisnost,  inicijativu, želju za dokazivanjem, samoostvarenjem? Kako se pomiriti (a njegov princip je borba) sa sopstvenom negacijom, a ne krenuti put duboke frustracije koja mu urušava prirodu?

10.04.2014.

Venera u Ribama - bezuslovna ljubav na ispitu


http://veskes-vesnaastrolog.blogspot.com/2014/04/venera-u-ribama-bezuslovna-ljubav-na.html


Venera u Ribama, priča o ljubavi  sa najviše pitanja i kontradiktornosti. Ako je Venera u Ribama egzaltirana, otkud toliko, zabluda, neshvaćenosti , patnje, trpljenja, koju često sobom nosi?  Prolaskom kroz prethodne znakove, Venera je  uzrastala sve do znaka Riba u kojem je dosegla najviši stepen razvoja.  Ljubav koja je uzvišena (Venerina egzaltacija u Ribama) je ona koja ništa za uzvrat ne traži, a sve daje. Ljubav koja je apsolutna, sama sebi dovoljna. Ljubav koja nikakvu uslovljenost i materijalizaciju ne poznaje. Obožena, jer je bezuslovna, baš kao ona, kojom Tvorac, što po liku svom nas stvori, voli.  Ljubav u najčistijem obliku, ona koja izvire i vraća se svom izvoru (Afrodita -Venera se radja iz morske pene - Ribe). A takva ljubav se nesebično daje i ne traži da bude uzvraćena, da bude afirmisana. Ona je sama po sebi najveća sreća, savršena kreacija.  Neuhvatljiva, eterična, transcedentalna.

02.02.2014.

Merkur u Ribama- misli koje menjaju život


Kako da konstruktivno usmerimo energetski potencijal Merkura u Ribama? Čini se sasvim jednostavno, prodorom do spiritualnog nivoa u posebnom stanju svesti.

 Naučno je poznato da ćelije našeg mozga koriste elektricitet da bi međusobno komunicirale. Posmatrajući skup elektriciteta svih ćelija, uočava se šablon po kome mozak emituje impulse ciklične, talasne prirode, tj. električne talase. U zavisnosti od frekvencije na kojoj pulsiraju talasi, izdvojeno je pet kategorija talasa od kojih svaka sa sobom nosi specifične karakteristike na naš um i telo.


31.01.2014.

Merkur u Ribama Misao uronjena u svet apsolutne tišine,  svet nesvesnog , svet tajni. Nejasna,  apstraktna, obojena emocijama, misao kao snovidjenje. Znate ono slatko stanje kada još niste uronili u san, kada  su misli lenje, nedefinisane, inspirativne. Iz mora besmisla na prvi pogled, izranjaju brižljivo  probrane informacije filtrirane iz nesvesnog dela bića.  Kao ilustracija za bolje razimevanje, mogu poslužiti stihovi koje sam davno napisala:

"Pohode me misli neke,
Ko jake struje na ušću reke.

Bujaju snažnije  i veće,
Ipak tanane ko plamen sveće.

Prepliću se tanane niti
I ne znam odakle mogu biti.

Iz sopstvenog haosa traže smisao,
U san da bude pretočena misao."